maandag, 12. november 2018 - 8:50 Update: 12-11-2018 9:23

'Agent is op door veel te hoge werkdruk'

'Agent is op door veel te hoge werkdruk'
Foto: fbf
Amsterdam

De werkdruk bij de politie is zo hoog dat de arbeidstijdenwet dit jaar net als in 2017 ruim 200.000 keer wordt overtreden.

Dat komt door te lange werkdagen, te weinig pauze en te veel nachtdiensten. Dit schrijft het AD maandag. De arbeidstijdenwet (ATW) is bedoeld om werknemers te behoeden voor  te lang werken. Eind oktober stond de teller al op 173.000 overtredingen van de arbeidstijdenwet. De politie die deze overtredingen zelf bijhoudt, verwacht dat het aantal overtredingen nog gaat oplopen naar 208.000.

De politievakbond NPB noemt het aantal overtreden 'absurd veel'. Vakbondsvoorzitter Jan Struys'in de krant: 'Het zijn absurd veel overtredingen. Overwerk is bij de politie structureel geworden. Na vijf jaar nationale politie zijn agenten het zat steeds te moeten overwerken of achterelkaar nachtdiensten te draaien. De rek is eruit, mensen zijn op.’ Een woordvoerder van de korpsleiding zegt dat er 'gelukkig sprake is van een dalende lijn'. 'Als je ziet waar we vandaan komen, hebben we flinke stappen gezet. We streven naar zo min mogelijk overtredingen.’

De korpsleiding zegt afspraken met de Ondernemingsraad en vakbonden te hebben gemaakt over verlaging van de werkdruk van agenten.