woensdag, 14. november 2018 - 18:16 Update: 14-11-2018 18:21

Vrijwel alle leerlingen VMBO Maastricht alsnog geslaagd

 Vrijwel alle leerlingen VMBO Maastricht alsnog geslaagd
Foto: EHF
Maastricht

Van alle leerlingen van VMBO Maastricht die hersteltoetsen hebben gemaakt is nu iedereen geslaagd, op één leerling na die nog een vak moet herkansen. Dit heeft de externe examencommissie woensdag vastgesteld bij de beoordeling van de cijfers van de laatste 30 leerlingen die nog hersteltoetsen in de week na de herfstvakantie hebben afgelegd.

353 examens ongeldig verklaard

De examens van alle 353 vierdejaars leerlingen van VMBO Maastricht werden op 22 juni jl. ongeldig verklaard. In de afgelopen periode hebben 320 leerlingen deelgenomen aan de hersteltoetsen en zij hebben, op die ene leerling na die nog een vak moet herkansen, alsnog hun diploma gehaald. 

30 leerlingen gezakt

30 leerlingen zijn gezakt, vanwege het resultaat van hun centraal examen; ze hebben dan ook geen hersteltoetsen gedaan; ze waren al definitief gezakt op grond van hun cijfer van het Centraal Schriftelijk Examen, of zij kozen ervoor hun centraal examen niet te herkansen omdat een diploma voor de vervolgopleiding niet nodig bleek. Een leerling deed een zogenaamd ‘gespreid’ examen en deed om die reden slechts een gedeelte van het examen.

Vervolgopleiding

Van de leerlingen die in de zomer- en herfstperiode hersteltoetsen hebben kunnen maken, zijn er twee ook na herhaalde oproepen van de school niet op komen dagen; met hen maakt de school nog afspraken over het vervolg. Alle leerlingen zijn dit schooljaar kunnen starten met hun gekozen vervolgopleiding. 

Hersteltoetsen

Onmiddellijk na het ongeldig verklaren van de examens van VMBO Maastricht heeft LVO  een veelomvattend herstelprogramma geïnitieerd. Daarbij heeft LVO onder meer een externe examencommissie ingesteld om de schade voor de 353 examenkandidaten van 2018 zoveel mogelijk te beperken. Er zijn op dit moment dus alsnog uiteindelijk 319 diploma’s uitgereikt. In juni is een herstelprogramma gestart voor de schoolexamens van de nieuwe examenkandidaten, de huidige vierdejaars leerlingen. 

PTA's

De PTA’s zijn zorgvuldig herzien en goedgekeurd door de externe examencommissie en medezeggenschapsraden. De PTA’s zijn degelijk en overzichtelijk opgesteld en de administratie is hierop aangepast, zodat de problemen van voor de zomer niet meer kunnen ontstaan. Ongeveer een derde deel van de huidige vierdejaars moest dit schooljaar nog hersteltoetsen doen, zij hebben dat inmiddels bijna allemaal al gedaan. Het ging in verreweg de meeste gevallen om 1 hersteltoets.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):