donderdag, 29. november 2018 - 12:29 Update: 29-11-2018 12:34

Akkoord over landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s)

Akkoord over landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s)
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft donderdag een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de ontwikkeling van landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Dit meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.

VNG

'Dit betekent dat het ministerie, de ketenpartners, de VNG en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen begin 2019 gezamenlijk aan de slag gaan met de ontwikkeling van de LVV’s', aldus het ministerie.

LVV's

De LVV’s zijn bedoeld voor ongedocumenteerde vreemdelingen zonder recht op verblijf, die de gehele (asiel)procedure hebben doorlopen en Nederland niet uit eigen beweging dan wel gedwongen hebben verlaten. Omdat deze vreemdelingen om uiteenlopende redenen (voorlopig) nog niet terugkeren naar hun land van herkomst en niet meer in aanmerking komen voor rijksopvang, komt deze specifieke groep nu vaak in niet wettelijk geregelde voorzieningen terecht. Dit wordt nu bestendigd met een netwerk van LVV’s. 

Onderdak

In de LVV’s krijgt deze specifieke groep vreemdelingenstraks onderdak. Dit is echter niet vrijblijvend. De vreemdelingen moeten meewerken aan een bestendige oplossing voor hun situatie, wat in veel gevallen neerkomt op terugkeer. Daarbij kunnen ze rekenen op begeleiding en ondersteuning door organisaties in de vreemdelingenketen en lokaal actieve maatschappelijke organisaties. In deze samenwerking zoeken zij naar reële oplossingen voor elke vreemdeling in de LVV.

Lokale pilots

De ontwikkeling van de LVV’s zal plaatsvinden in een aantal lokale pilots. In de beoogde gemeenten wordt stap voor stap bekeken welke aanpak het beste werkt. Op basis van de kennis en ervaring die in de pilots is opgedaan, wordt besloten hoe de LVV’s er precies uit komen te zien. Het is de bedoeling dat het netwerk van LVV’s nog binnen deze kabinetsperiode wordt opgezet. Als de pilot met de vijf locaties succesvol verloopt is het de bedoeling dat de LVV’s worden uitgebreid naar acht locaties.

Categorie:
Provincie: