maandag, 3. december 2018 - 12:53 Update: 03-12-2018 19:48

Rechtbank wijzigt geboortedatum Emile Ratelband niet hij blijft 69 jaar

Rechtbank wijzigt geboortedatum Emile Ratelband niet hij blijft 69 jaar
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

De rechtbank wijzigt de geboortedatum van Emile Ratelband niet. Ratelband vroeg de rechtbank om zijn geboortedatum aan te passen aan zijn gevoelsleeftijd (49). De wet en de jurisprudentie geven hiervoor geen ruimte.

De rechtbank ziet in de argumenten van Ratelband ook geen aanleiding om nieuwe jurisprudentie te maken en hiervoor aansluiting te zoeken bij de wettelijke regelingen voor naams- en geslachtswijziging. Vooral omdat aan leeftijd allerlei rechten en plichten, zoals stemrecht en leerplicht, zijn verbonden terwijl dat bij naam- en geslachtswijziging niet zo is. Die leeftijdsgrenzen zouden bij toewijzing van Ratelbands verzoek hun betekenis verliezen.

Ongewenste juridische en maatschappelijke gevolgen

De rechtbank ziet wel de tendens in de samenleving dat mensen zich steeds langer vitaal en fit voelen, maar ziet daarin geen argument om iemands geboortedatum aan te passen. Ratelbands argument dat hij last heeft van leeftijdsdiscriminatie heeft hij onvoldoende concreet gemaakt. Voor het aan de orde stellen van leeftijdsdiscriminatie bestaan andere wegen dan het aanpassen van de geboortedatum.

Ratelbands beroep op de vrije wil volgt de rechtbank ook niet. Dat gaat immers niet zo ver dat alles wat je wil ook zou moeten kunnen. Het staat Ratelband vrij om zich twintig jaar jonger te voelen en daarnaar te handelen. Aanpassing van zijn geboortedatum zou betekenen dat er twintig jaar verdwijnen in de registers van de burgerlijke stand. Dat zou allerlei ongewenste juridische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het belang van registers die juiste feitelijke informatie bevatten, moet voorop staan.

Categorie:
Provincie: