zaterdag, 15. december 2018 - 9:32 Update: 15-12-2018 15:23

1 op de 3 autobezitters kreeg snelheidsboete in 2017

1 op de 3 autobezitters kreeg snelheidsboete in 2017
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Een op de drie Nederlandse autobezitters kreeg in 2017 ten minste één snelheidsboete. Onder particulieren werden jonge autobezitters relatief vaker bekeurd dan oudere autobezitters. Dat blijkt uit het onderzoek Snelheidsboetes: de bekeurden in beeld, van het CBS.

Van de ruim 9 miljoen Nederlandse personenauto’s die (een deel van) 2017 op de weg waren, werden er 2,9 miljoen bekeurd voor één of meer snelheidsovertredingen. Samen werden zij 5,8 miljoen keer bekeurd voor te snel rijden.

Jongere krijgt vaker snelheidsbekeuring

Van de particuliere autobezitters was het aandeel dat ten minste één keer bekeurd werd voor een snelheidsovertreding hoger onder jongeren dan onder ouderen. Van de 19-jarige autobezitters werd 37,6 procent bekeurd in 2017. Van de auto’s van 80-plussers had 17,9 procent minstens één bon. Autobezitters van 18 jaar werden minder vaak bekeurd dan autobezitters van 19 jaar. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat jongeren pas een auto kochten na hun 18e verjaardag en daarom slechts een deel van het jaar op de weg waren.

De auto’s op naam van jongeren werden naar verhouding niet alleen vaker bekeurd, bij snelheidsbekeuringen lag de gemiddelde overschrijding van de maximumsnelheid ook hoger dan bij ouderen. 18-jarigen overschreden de limiet met gemiddeld 9,7 kilometer per uur, 80-plussers met gemiddeld 7,1 kilometer per uur.

Plug-in hybride relatief meeste snelheidsboetes

In 2017 werd van alle personenauto’s op benzine 28 procent één of meermaals bekeurd voor te hard rijden. Plug-in hybrides werden naar verhouding het vaakst bekeurd, 63 procent van de auto’s van dit type kreeg minimaal één bekeuring. Ook van de diesels (46 procent) en volledig elektrische voertuigen (45 procent) werd een relatief groot deel bekeurd.

Categorie:
Provincie: