dinsdag, 18. december 2018 - 18:56 Update: 18-12-2018 19:11

Eerste Kamer akkoord met registratie levenloos geboren kinderen

Eerste Kamer akkoord met registratie levenloos geboren kinderen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). 'Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen', zo meldt jet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag.

Nederlandse akte

'Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. De inwerkingtreding staat gepland voor 3 februari 2019', aldus het ministerie.

Petitie ouders

Deze wetswijziging komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in de basisregistratie voorkomt. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):