donderdag, 20. december 2018 - 13:01 Update: 20-12-2018 13:04

Kabinet schrapt voorgenomen bezuinigingen WIA

Kabinet schrapt voorgenomen bezuinigingen WIA
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit donderdag afgesproken met de werknemersorganisaties.

Alternatieven

In het regeerakkoord is een aantal maatregelen opgenomen op het gebied van de WIA en de loondoorbetaling. Doel is dat mensen sneller weer aan de slag gaan en om de verplichtingen rond de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor kleine ondernemers te verlichten. Deze maatregelen hadden echter weinig draagvlak onder werkgevers en werknemers. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom dit najaar de ruimte gegeven om niet alleen voor de loondoorbetaling, maar ook op de WIA naar alternatieven te zoeken. Dit is gelukt. Vandaag heeft minister Koolmees afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties rond de loondoorbetaling. En met de werknemers over de WIA.

Schattingsbesluit

Er wordt afgezien van de voorgenomen aanscherping van het schattingsbesluit. Dit is de systematiek waarmee bekeken wordt of iemand in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit is mogelijk doordat de instroom in de WIA lager wordt door de afspraken over de loondoorbetaling.
Er wordt afgezien van de inkomenseis van de WGA 80-100. Hier ging het om een aanscherping van de hoogte van de uitkering.

Werkgroep

Er komt een werkgroep in de Stichting van de Arbeid met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en van het ministerie van SZW die zal onderzoeken hoe (in principe binnen de huidige financiële kaders) de arbeidsparticipatie van volledig- en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.
De plannen uit het regeerakkoord die gehandhaafd en ondersteunt worden zijn:

Vijf jaar lang geen herbeoordeling

Wanneer iemand met een WIA-uitkering aan het werk gaat, wordt hij of zij vijf jaar lang niet herbeoordeeld. Dit maakt het voor mensen aantrekkelijker om terug te keren naar de werkvloer. Ook wordt een experiment gestart met scholing voor arbeidsongeschikte. En er komt extra geld voor persoonlijke ondersteuning vanuit het UWV. Minister Koolmees: 'Het is belangrijk dat we ons allemaal gaan inzetten om mensen aan het werk te houden'.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):
WIA