donderdag, 20. december 2018 - 17:58

Luchtkwaliteit Amsterdam stabiel

Luchtkwaliteit Amsterdam stabiel
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De luchtkwaliteit in Amsterdam is vorig jaar grotendeels gelijk gebleven. Dat blijkt uit de nieuwste publicatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Een verwachte verbetering bleef uit door de groei van de economie. Amsterdam kent nu negen straten waar de Europese normen voor stikstofdioxide wordt overschreden. Dat zijn er drie meer dan in de laatste rapportage over het jaar 2016. De stijging is een gevolg van aanpassing van de meetmethode. Het gemeentebestuur presenteert in het voorjaar nieuwe plannen om tot vermindering van de uitstoot te komen.

Amsterdam steekt veel energie in de verbetering van de luchtkwaliteit. De stad is koploper op het gebied van elektrisch vervoer en kent vijf milieuzones voor het weren van oude vrachtwagens, bestelbussen, autobussen, taxi’s en bromfietsen. Dat beleid werpt zijn vruchten af als het gaat om de uitstoot van fijnstof en roet.

Maar het gaat ook erg goed met de economie in Amsterdam. Uit tellingen blijkt dat er in delen van de stad tot 40% meer middelzwaar en zwaar vrachtverkeer rondrijdt vergeleken met twee jaar terug. De verwachte verbetering van de luchtkwaliteit wordt hiermee teniet gedaan.

Meer knelpunten

De resultaten zijn terug te zien in het laatste rapport van het NSL. Rijk en gemeenten berekenen hierin de Europese normen voor luchtkwaliteit. Daaruit blijkt dat Nederland schoner wordt. De NSL laat echter ook zien dat de norm voor NO₂-concentratie wordt overschreden in negen drukke straten in Amsterdam. Het betreft de Stadhouderskade Oost, de Prins Hendrikkade, de Weesperstraat, het Jonas Daniel Meijerplein, de Zuidelijke IJtunnelmond, de Amsteldijk, Nassaukade, Wibautstraat en Valkenburgerstraat.
Meetmethode veranderd

De groei van het aantal knelpunten is vooral het gevolg van een nieuwe rekenmethode van het Amsterdamse verkeersmodel. Het vrachtverkeer in Amsterdam en de stikstofuitstoot tellen zwaarder mee dan voorheen. Het aantal knelpunten is daarmee toegenomen. Als de monitoringsmethode van 2016 was gehandhaafd, dan was het aantal knelpunten gelijk gebleven. Dit komt ook overeen met de in juli gepubliceerde GGD-metingen op straat in 2017: niet slechter, maar helaas ook niet beter.

Verbetering niet afwachten

Een prognose van de samenstellers van het NSL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat zien dat de knelpunten in Amsterdam in 2020 zijn opgelost. Maar het RIVM geeft ook aan niet volledig zeker te zijn van deze prognose. De gemeente Amsterdam wil daar niet op wachten. In het voorjaar maakt de gemeente nieuwe plannen bekend over de aanpak van de luchtkwaliteit. In de NSL-rapportage is al een aantal maatregelen genoemd als de elektrificatie van taxiverkeer, aanpassing van het busnetwerk in verband met de Noord/Zuid-lijn, een knip in het verkeer bij de Prins Hendrikkade en de komst van elektrische bussen van GVB en regiovervoer.

Categorie:
Provincie: