dinsdag, 8. januari 2019 - 9:49 Update: 08-01-2019 17:14

Waterschappen extra alert bij eerst storm van 2019

Waterschappen extra alert bij eerst storm van 2019
Foto: Unie Waterschappen
Den Haag

Het stormt op 8 januari: de eerste storm van het nieuwe jaar. Voor de waterschappen betekent dit dat ze extra alert zijn. Zo nodig nemen ze maatregelen om wateroverlast en schade te voorkomen.

Zo zet waterschap Noorderzijlvest volledige dijkbewaking in. De verwachte zeewaterstand om 13.00 uur is 4.20 meter boven NAP. Daarom worden de dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten. Het waterschap is extra alert: door de storm kan ook nieuwe rommel van de verloren containers van het containerschip aanspoelen.

Dijkbewaking

Ook in Friesland is het waterschap alert op extra rommel die kan aanspoelen op de dijken. Daarom stellen ze beperkte dijkbewaking in. De dijkwachters controleren het hele dijktraject van Zurich tot Lauwersoog en zo nodig ook de eilanden. Zo kunnen ze de rommel snel weghalen om schade aan de dijk te voorkomen.

Hoge waterstanden

Vanwege de verwachte hoge waterstanden sluit Wetterskip Fryslan de dijkdoorgang van de keermuur, de keersluis en de Tsjerk Hiddessluis in Harlingen. Ook de schuiven van de gemalen langs de Waddenzeedijk worden gesloten.

Dijkdoorgang

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sluit waarschijnlijk de dijkdoorgang in Den Oever. Ook worden er voorzorgsmaatregelen genomen bij dijkversterkingswerk Texel en Den Oever: alle losse materialen worden opgeruimd of vastgezet. Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenwaard inspecteert de dijken en houdt de waterstanden in de gaten. 

Alert

De overige waterschappen zijn extra alert tijdens en na de storm. Zo zorgen ze er samen voor dat we in Nederland droge voeten houden.

Categorie:
Provincie: