donderdag, 10. januari 2019 - 16:07 Update: 11-01-2019 13:36

'Agent lekt vaak niet bewust maar door onoplettendheid'

Onderzoek Politieacademie: ‘Agent lekt uit onoplettendheid’
Foto: MV
Apeldoorn

Onoplettendheid in de alledaagse politiepraktijk is in de meeste gevallen de oorzaak van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie. Slechts in een beperkt aantal gevallen is gelekte informatie bedoeld voor criminelen. Gerichte georganiseerde criminele infiltratie lijkt een schaars fenomeen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van de Politieacademie.

Steekproef

Onderzoekers van de academie spitten de afgelopen twee jaar 761 dossiers door die in 2015 en 2016 zijn opgesteld na signalen over lekkende beambten. Een steekproef onder twintig procent van de dossiers leerde dat bij een derde van de zaken daadwerkelijk gelekt was. De korpsleiding moet het  definitieve onderzoek nog krijgen. Daarna volgt zo snel mogelijk publicatie van het rapport. Op dat moment  reageert de korpsleiding . Omdat vandaag in verschillende media al over het onderzoek wordt bericht, hebben Korpsleiding en Politieacademie besloten om nu al de belangrijkste conclusies uit het onderzoek te publiceren. Het lekken van het rapport wordt onderzocht.

Drijfveren

De Politieacademie voerde het onderzoek uit op verzoek van de korpschef. De academie doet eveneens op verzoek van de korpschef nader wetenschappelijk onderzoek. Nu de aard en omvang van het fenomeen bekend zijn, wil de korpschef ook meer inzicht in de drijfveren van politiebeambten die vertrouwelijke informatie delen. Op basis daarvan wil de korpschef het oneigenlijk gebruik van politie-informatie verder terugdringen.

Integriteit bij politie

Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. Burgers mogen verwachten dat de politie integer en zorgvuldig is en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Politiemedewerkers hebben een voorbeeldfunctie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Fouten en integriteitsschendingen zijn daarom niet voor honderd procent te voorkomen. De politie is er alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft gevolgen.

Het geweldsmonopolie, de handhaving van regels en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen, scheppen die extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven. Het is van groot belang dat politiemensen niet alleen informatie zorgvuldig vergaren, maar er ook zorgvuldig mee omgaan (verwerken) en ook bij het verstrekken van informatie (delen) zorgvuldigheid betrachten. Signalen van (integriteits)schendingen door politiemensen worden altijd onderzocht. Voor politiemensen die misbruik maken van hun positie en over de schreef gaan, is geen plaats in de organisatie.

 

Categorie:
Provincie: