donderdag, 24. januari 2019 - 17:08 Update: 25-01-2019 8:44

Verblijf in terroristisch gebied strafbaar

Verblijf in terroristisch gebied strafbaar
Foto: FBF/Frank van den Berg
Den Haag

Zonder toestemming verblijven in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie wordt strafbaar. Wie dit verbod overtreedt, riskeert straks een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Dat is de essentie van een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

De maatregel, die voortvloeit uit het regeerakkoord, is een reactie op het gevaar dat voor de Nederlandse samenleving ontstaat, als iemand terugkeert uit een strijdgebied dat in handen is van een terroristische organisatie.

Met de huidige kennis over de situatie in Syrië en Irak is voor uitreizigers naar die gebieden een veroordeling mogelijk voor deelname aan een terroristische organisatie of voorbereiding van terroristische misdrijven, zo blijkt uit rechterlijke uitspraken. Dat neemt de behoefte aan de maatregel niet weg. In de komende jaren kunnen elders in de wereld centra van terrorisme ontstaan. Bovendien heeft de ervaring met Syrië en Irak  geleerd dat het enige tijd duurt voordat duidelijk is wat er ter plaatse precies gebeurt en welke rol Nederlanders die daar verblijven in dat geheel spelen. Om personen succesvol te kunnen vervolgen voor betrokkenheid bij terroristische misdrijven, moet het Openbaar Ministerie wel een helder beeld hebben van de feiten en omstandigheden. Mocht dat nog niet het geval zijn dan biedt de voorgestelde strafbaarstelling uitkomst, omdat daarmee ook het verblijf zelf strafbaar is.

Een klein aantal personen dat wél een legitieme reden heeft om af te reizen, zoals hulpverleners van een humanitaire organisatie en journalisten die een reportage willen maken, kan straks toestemming krijgen om naar het bewuste gebied te reizen, zodat zij daar hun werk kunnen blijven doen. De regering moet de verboden gebieden bij – aparte – algemene maatregel van bestuur aanwijzen, zodat voor iedereen duidelijk is voor welke gebieden de wet geldt.

Categorie:
Provincie: