zondag, 3. februari 2019 - 22:17 Update: 03-02-2019 22:34

Deel brandweerlieden Amsterdams korps zegt vertrouwen op in leiding

Deel brandweerlieden Amsterdams korps zegt vertrouwen op in leiding
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De rust lijkt nog lang niet teruggekeerd in het Amsterdamse Brandweerkorps, zeker niet nu een grote groep brandweerlieden in een brief hun vertrouwen hebben opgezegd in de korpsleiding. De Amsterdamse stadszenderr AT5 heeft deze brief, die onder andere aan burgemeester Halsema is gericht, in haar bezit.

Acties voorbereiden

In de brief worden acties aangekondigd en wordt aangegeven dat men geen vertrouwen meer heeft omdat de korpsleiding het rapport van oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm 'Bouwen aan Vertrouwen' niet zou respecteren. 

Leen Schaap

Meerdere brandweerlieden laten aan AT5 weten de brief te ondersteunen. ‘Niet alleen ondersteun ik hem; ik ga strijden voor alle collega’s die met een burn-out thuiszitten vanwege de twee jaar lange stress die ze gehad hebben’, zegt iemand. Bedoeld wordt het aantreden van commandant Leen Schaap en het sindsdien gevoerde beleid. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: