maandag, 25. februari 2019 - 12:13 Update: 25-02-2019 12:21

Nieuwe Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde

Nieuwe Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde
Foto: MV - Blik op Nieuws
Eelde

Leendert Klaassen en Wilma Mansveld gaan vanaf 1 maart als kwartiermakers invulling geven aan de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van Groningen Airport Eelde. In de aandeelhoudersvergadering van aanstaande vrijdag zullen de aandeelhouders formeel instemmen met hun benoeming als RvC-lid. Klaassen zal de rol van voorzitter op zich nemen.

Na het vertrek van twee leden van de RvC, hebben de aandeelhouders en de nog zittende commissarissen half januari geconcludeerd dat het goed zou zijn om vervroegd een nieuwe RvC te benoemen. De aanstelling van Klaassen en Mansveld is de eerste stap. Als kwartiermakers gaan zij zelf op zoek naar versterking om binnen een half jaar een volwaardig functionerende RvC samen te stellen.

Naast deze toch al stevige opdracht en de reguliere toezichthoudende taken, verwachten de aandeelhouders bovendien van de kwartiermakers dat ze de totale aansturing van de luchthaven onder de loep nemen. Ook een nadere verkenning naar meer samenwerking met andere Nederlandse luchthavens, in het bijzonder de Schiphol-groep, behoort tot het takenpakket.

Klaassen en Mansveld zijn beiden oud-politicus en hebben ook beiden veel ervaring in het openbaar bestuur. Zo was Klaassen in totaal ruim 20 jaar burgemeester. Ook was hij griffier van de Eerste Kamer en voorzitter van het College van Bestuur van de Stenden Hogeschool. Mansveld was eerder gedeputeerde in Groningen en staatssecretaris van Infrastructuur (spoor en luchtvaart) en Milieu in het kabinet Rutte II. Tegenwoordig is ze directeur van de Veiligheidsregio Groningen.

De brede bestuurlijke netwerken van beide kwartiermakers, maar zeker ook de wil van Klaassen en Mansveld om binnen de bestaande kaders als team de stevige opdracht die voorligt op te pakken, sterkt het vertrouwen van de aandeelhouders om in te blijven zetten op het eerder vastgestelde investeringsscenario ‘Toegangspoort van het Noorden’.