donderdag, 28. februari 2019 - 17:44 Update: 28-02-2019 17:48

Nieuwe behandeling chronisch hartfalen voorwaardelijk toegelaten in basispakket

echo-hart-cardio
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. 'De vergoeding gaat in op 1 april 2019', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) donderdag.

Behandeling bij chronisch hartfalen

Het gaat om een behandeling, waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader bij de patiënt. De patiënt stuurt via de sensor informatie over de status van hartfalen aan zijn behandelaar. Hierdoor krijgen de hartfalenverpleegkundige en cardioloog informatie waardoor zij de behandeling op afstand kunnen aanpassen en zo proberen de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen.

Vergoeding

De vergoeding van de behandeling geldt voor de duur van 4 jaar. CardioMEMS wordt alleen vergoed uit het basispakket bij patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen. De patiënten dienen daarnaast deel te nemen aan onderzoek, waardoor de effectiviteit en kosteneffectiviteit van CardioMEMS bepaald kan worden. Voor deze voorwaardelijke toelating is een budget van 3,8 miljoen euro beschikbaar.

Voorwaardelijke toelating

In 2012 werd voor het eerst een behandeling voorwaardelijk toegelaten. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten, krijgen patiënten in onderzoeksverband toegang tot deze potentieel veelbelovende vormen van zorg én komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten over daadwerkelijke toelating tot het verzekerde pakket.

Subsidieregeling 'Veelbelovende Zorg'

Sinds januari 2019 is de subsidieregeling veelbelovende zorg gestart die de regeling voorwaardelijke toelating vervangt, met uitzondering van de onderzoekstrajecten die in 2020 gaan starten of die al gestart zijn.

Categorie:
Provincie: