woensdag, 6. maart 2019 - 10:45

Voedselbanken groeien op alle fronten

Voedselbanken groeien op alle fronten
Foto: fbf
Houten

In 2018 hielpen de voedselbanken 6 procent meer klanten dan in het voorgaande jaar.

Daarmee werd weer een stapje gezet op onze weg naar een land zonder honger. Er werd meer voedsel ingezameld en daarmee gered van vernietiging. Gemiddeld kregen klanten wekelijks 26 producten, met een waarde van € 43 mee naar huis. Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk maakt, is met 6% gegroeid tot 11.700.   

Flinke groei aantal klanten

Aan het begin van 2018 werden de toelatingsnormen bij de voedselbanken verder verruimd na een eerste stap daartoe in 2017. Dit leidde in het afgelopen jaar, in tegenstelling tot voorgaand jaar, wel tot een flinke groei. Het totaal aantal mensen dat voedsel ontving, nam met 6% toe tot 140.000.  De samenstelling van het klantenbestand veranderde. Er werden relatief meer alleenstaanden geholpen. Voedselbanken zien meer 50-plussers een beroep doen op voedselhulp. Deze groep lijkt niet te profiteren van de toename in werkgelegenheid. Er zijn nog geen data beschikbaar over de omvang van de groep werkenden in het klantenbestand.  Voedselbanken werken volgens het stramien ‘geen pakket zonder traject’.  Dat bleek ook in 2018 succesvol, want meer dan de helft van de klanten was binnen een jaar weg en weer zelfredzaam. Het aantal klanten dat na de voedselbank termijn van drie jaar nog afhankelijk is van voedselhulp, nam toe tot 14 %. Drie jaar geleden was dit nog 6%. Dit past bij de door het CBS gesignaleerde trend1 dat langdurige armoede in Nederland toeneemt. 

Meer voedsel van verspilling gered - omzet voedselbanken stijgt naar €74 miljoen

Onderdeel van de missie van de voedselbanken is dat voedsel ingezameld wordt dat anders vernietigd zou worden. Vorig jaar deelden de voedselbanken wekelijks gemiddeld 26 producten (consumenten eenheden) uit. Klanten ontvangen steeds vaker vlees waardoor ook de waarde van een wekelijks voedselpakket inmiddels gemiddeld € 43 bedraagt. Daarbij zijn er wel grote landelijke verschillen. Op jaarbasis delen de voedselbanken voedsel uit met een geschatte totaal waarde van € 74 miljoen.

Twee extra distributiecentra geopend 

Er werden twee extra distributiecentra geopend, in Friesland en Groningen, om de logistieke processen te verbeteren. In totaal zijn er nu 10 voedselbank distributiecentra verdeeld over het hele land. Ook deze distributiecentra worden gerund door vrijwilligers. Het aantal  vrijwilligers in de organisatie steeg tot 11.700 personen.  Eén nieuwe voedselbank sloot zich aan als lid. Diverse voedselbanken adopteerden het ‘supermarktmodel’ als alternatief voor het uitdelen van voedselpakketten. Klanten zijn erg enthousiast als ze zelf hun eten kunnen kiezen, natuurlijk binnen de mogelijkheden van het gedoneerde aanbod.   In de eerste twee maanden van 2019 lijkt de groei zich voort te zetten. De stijging van de kosten van voeding (BTW verhoging) en energie, brengt een nieuwe groep mensen in de knel. ------------------------------------------------------------

Categorie:
Provincie: