vrijdag, 8. maart 2019 - 19:38

Celstraffen geëist tegen No Surrender leden voor afpersing en zware mishandeling

Celstraffen geëist tegen No Surrender leden voor afpersing en zware mishandeling
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Eelde

De officieren van justitie hebben op zitting langdurige gevangenisstraffen van 30 maanden tot 8 jaar geëist tegen verdachten in een afpersings- en mishandelingsonderzoek met No Surrender leden.

Bad standings en de verdachten

De strafzaak genaamd Turgon draait om een tweetal grove en gewelddadige Bad Standings tegen twee ex-leden van No Surrender. Een Bad Standing betekent veelal dat een lid oneervol uit de club wordt gezet, hetgeen in de praktijk ook vaak gepaard gaat met geweld, afpersing en gedwongen betaling. In deze zaak zien we dat ook terug. Een van de slachtoffers is hardhandig mishandeld en bedreigd, waarbij hij meermalen met kracht is geslagen op het hoofd en geschopt tegen het lichaam. Verder werd volgens het slachtoffer, door zijn belagers gedreigd om zijn tattoo van No Surrender op zijn buik weg te branden met een strijkijzer en zijn vingers af te knippen of hem te doden als hij niet met geld over de brug zou komen.

De officieren van justitie vervolgen 7 verdachten (6 mannen en een vrouw) voor onder andere afpersing, zware mishandeling en wederechtelijke vrijheidsberoving. De verdachten vervulden verschillende rollen en werkten in een wisselende samenstelling met elkaar.

Inkomstenbron

Bad Standings worden gezien als inkomstenbron. Er is geen andere reden voor het forse geweld dan dat de verdachten daar genoegen aan hebben beleefd en geld aan verdienden. Ten koste van van twee slachtoffers. Het baart het Openbaar Ministerie grote zorgen dat aspirant-leden, eenmaal binnen de club geland, op gewelddadige wijze worden afgeperst en mishandeld. Voor nieuwkomers is de boodschap dan ook: ‘bezint eer ge begint’. Het lidmaatschap van een outlaw motorcycle gang is niet vrijblijvend en kan forse consequenties hebben.

De slachtoffers

De mishandeling en ontvoering van het eerste slachtoffer evenals de mishandeling en bedreiging van het tweede slachtoffer zijn te kenschetsen als zeer schokkende feiten die een grote impact hebben op de rechtsorde en grote gevoelens van angst en onrust in de maatschappij teweeg brengen en bij de slachtoffers en hun omgeving in het bijzonder. De verdachten zijn grof, respectloos en minachtend te werk gegaan, waarbij toepassen van geweld niet wordt geschuwd, maar juist verheerlijkt en blijkbaar binnen clubverband van No Surrender ook wordt toegejuicht, kennelijk als reguliere toepassing van zelfbedachte ‘clubregels’. Het schaamteloze en bijkans trotse verslag van de Bad Standing van het eerste slachtoffer in het clubhuis van No Surrender is daarvan een sprekend voorbeeld. Dergelijke planmatige en gezamenlijke afranseling, bedreiging en afpersing in clubverband van No Surrender zijn zonder meer te bestempelen als rechtstaat ondermijnend. De verdachten hebben relatief in de openbaarheid geopereerd en laten daarmee zien lak en maling aan de rechtstaat te hebben; en zich onaantastbaar te voelen.

Door de stuitende werkwijze van de verdachten heeft het eerste slachtoffer langdurig in angst verkeerd over zijn lot. De verdachten zijn ruim 2,5 uur met hem onderweg geweest. Hij is daarbij tot op het bot vernederd door hem na de grove mishandeling en afpersing in het donker in een koude nacht in ondergoed op een afgelegen plek achter te laten; gedesoriënteerd en verstoken van medische hulp. Daarmee is een zware inbreuk gemaakt op zijn lichamelijke en geestelijke integriteit. Het tweede slachtoffer is ook bedreigd, afgeperst en mishandeld. Ook op zijn lichamelijke en geestelijke integriteit is inbreuk gemaakt en heeft geleid tot een langdurige periode van angst.

Gevolgen

Daarbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen dat deze feiten tot op de dag van vandaag consequenties hebben voor beide slachtoffers. Zij kunnen zich niet vrij over straat bewegen. En voelen altijd de druk van de verdachten en van de criminele motorbende No Surrender: ze hebben gesproken met de politie, een ernstige schending van de clubregels, en vrezen gevolgen daarvan te zullen ondervinden.

Het Openbaar Ministerie is daarom van oordeel dat langdurige gevangenisstraffen op hun plaats zijn en komt tot de volgende strafeisen.

  • Tegen een 31-jarige vrouw uit Eelde: 30 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk.
  • Tegen een 38-jarige man uit Groningen: een gevangenisstraf van 8 jaar.
  • Tegen een 28-jarige man uit Uithuizermeeden: een gevangenisstraf van 5 jaar.
  • Tegen een 33-jarige man uit Groningen: een gevangenisstraf van 5 jaar.
  • Tegen een 34-jarige man uit Foxhol: een gevangenisstraf van 5 jaar.
  • Tegen een 30-jarige man uit Sappemeer: een gevangenisstraf van 5 jaar.
  • Tegen een 35-jarige man uit Groningen: een gevangenisstraf van 2 jaar.

Verder zijn de ingediende schadevorderingen (van €65.000 en €4.000) van de slachtoffers toegewezen door de officier van justitie. En zijn er voor alle verdachten contactverboden aangevraagd. Zij mogen niet in contact komen met de slachtoffers.

Op maandag 11 maart en dinsdag 12 maart volgen de pleidooien van de advocaten in deze zaak.

Categorie:
Provincie: