dinsdag, 2. april 2019 - 11:20 Update: 02-04-2019 12:00

AIVD bezorgd over toenemende invloed radicale predikers in het onderwijs en over toenemend terroristisch geweld

aivd, invloed,  toename, radicale prekers, terreur
Foto: fbf
Den Haag

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de AIVD waarschuwt de dienst voor radicale invloeden in het onderwijs.

De  AIVD is bezorgd over de ontwikkelingen in het onderwijs en het niet-reguliere onderwijs, waarbij aanjagers anti-integratieve boodschappen verkondigen. Het radicaal islamitisch gedachtengoed verspreidde zich tot nu toe vooral via een aantal salafistisch georiënteerde moskeeën. Inmiddels heeft deze bedreiging voor de Nederlandse samenleving zich volgens de dienst verbreed.

De geheime dienst schrijft:

'De AIVD constateert dat radicaalislamitische aanjagers zich sterk weten te positioneren binnen het aanbod van het onderwijs voor jonge moslims. Hierbij kan gedacht worden aan naschoolse lessen in Arabisch en de islam. Ook voor leerlingen met een gematigde achtergrond zijn dergelijke onderwijsprogramma’s aantrekkelijk.'

'Deze onderwijsinitiatieven lijken laagdrempelig en onschuldig. Wij zijn echter van mening dat kinderen en jongvolwassenen door deze invulling van het onderwijs vervreemden van de samenleving en mogelijk belemmerd worden in hun deelname aan de maatschappij. Dit wordt veroorzaakt door de onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden van de initiatiefnemers. Op de lange termijn kan dit de sociale cohesie onder druk zetten en daarmee de democratische rechtsorde ondergraven. 

Jihadistisch gedachtegoed

In 2018 heeft ons land, voor het eerst sinds de moord op Theo van Gogh, te maken gehad met gewelddadige incidenten met een jihadistische of radicaalislamitische achtergrond. Ook is afgelopen jaar, na informatie van de AIVD, een netwerk opgerold dat van plan was een grootschalige aanslag te plegen.

Het kalifaat van ISIS bestaat dan wel niet meer, ISIS is bezig met de transformatie van een ondergrondse organisatie en blijft jihadisten over de hele wereld inspireren om aanslagen te plegen. In de schaduw van ISIS heeft Al Qaida zich weer kunnen hergroeperen en vormt een dreiging voor het Westen.

Radicalisering

Jihadistisch-terrorisme kan een gevolg zijn van steeds verder radicaliserende moslims. Hierbij ligt afscheiding van de Nederlandse samenleving op de loer.

Extremistische dreiging

Ook in Nederland zelf verhardt het maatschappelijke debat. Links- en rechts-extremisten staan tegenover elkaar. Het wantrouwen in de overheid is groeiende en het anti-islamstandpunt kent steeds meer aanhangers. De AIVD heeft afgelopen jaar diverse instanties over bovenstaande dreigingen kunnen informeren met bijna 1000 inlichtingenproducten en honderden presentaties en briefings.

Agressiever en assertiever

Digitale aanvallen door andere landen zijn steeds moeilijker te ontdekken. Steeds agressiever en assertiever verschaffen zij zichzelf diepgravend en structureel toegang tot belangrijke informatie of vitale systemen binnen Nederland. Ook is het steeds ingewikkelder te achterhalen wie achter de aanval zit. Staten opereren steeds brutaler en schaamtelozer. De hackoperatie bij OPCW is hier een voorbeeld van.

 

Categorie:
Provincie: