donderdag, 11. april 2019 - 13:58 Update: 11-04-2019 13:59

Burgemeester Leeuwarden mag café Het Gouden Pilsje niet sluiten

Burgemeester Leeuwarden mag café Het Gouden Pilsje niet sluiten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
undefined

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft bepaald dat de burgemeester van Leeuwarden café Het Gouden Pilsje niet voor een maand mag sluiten.

Discriminerende spreekkoren AZ-aanhangers

De burgemeester had tot die sluiting besloten omdat op 27 januari 2019 AZ-supporters in en om het café de openbare orde ernstig zouden hebben verstoord. AZ-aanhangers, die toevallig in het café waren beland, maakten zich schuldig aan discriminerende en strafbare spreekkoren. Volgens de burgemeester had het café niet genoeg gedaan om die spreekkoren te stoppen. Omdat het café door een sluiting financieel nadeel zou lijden, is er bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de burgemeester en een voorlopige voorziening aangevraagd.

Burgemeester wel bevoegd, sluiting niet redelijk

De voorzieningenrechter vindt dat de burgemeester op zich wel bevoegd was om het café voor een maand te sluiten. Maar die sluiting is in het geval van het Gouden Pilsje niet redelijk. Zo’n sluiting is bedoeld om verstoring van de openbare orde en veiligheid te beëindigen. De voorzieningenrechter vindt echter dat de verstoring – hoe ernstig die ook is geweest – eenmalig is geweest. De sluiting is dus niet meer nodig om die verstoring te beëindigen.

In 2018 had zich ook een incident bij het café voorgedaan

De burgemeester heeft bij zijn besluit meegewogen dat er zich in september 2018 bij het café ook een incident had voorgedaan. Dat acht de voorzieningenrechter echter, mede gelet op de aard van dit incident en het tijdsverloop tussen de incidenten, niet genoeg om alsnog handhavend op te treden.

Café ondernam geen actie om escalatie te voorkomen

De burgemeester heeft het café ook verweten dat het niets heeft gedaan om een einde te maken aan de verstoring. De voorzieningenrechter weegt mee dat de exploitant juist geen actie heeft ondernomen om escalatie te voorkomen. Ook medewerkers van Toezicht en Handhaving hebben, gelet op de zeer dreigende sfeer, niet opgetreden om hun eigen veiligheid niet in gevaar te brengen.

Oordeel voorzieningenrechter in afwachting tot uitkomst bezwaarprocedure

Het oordeel van de voorzieningenrechter is voorlopig, in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure. Zijn uitspraak geldt tot zes weken nadat de burgemeester zal hebben beslist op het bezwaar van het café. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Categorie:
Provincie: