maandag, 15. april 2019 - 14:08 Update: 15-04-2019 14:16

Ministerie van Financiën start serie nieuwe onderzoeken verbetering belastingstelsel

belastingdienst-kantoor
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Hoe kunnen we ons belastingstelsel toekomstbestendig en eenvoudiger maken? Dat is de kernvraag van een serie nieuwe onderzoeken die het ministerie van Financiën dit jaar start en de basis vormt voor verschillende bouwstenen voor verbetering van ons belastingstelsel. 'Dit is bruikbaar bij een volgende kabinetsformatie', zo meldt het ministerie van Financiën maandag.

'Grondiger moderniseren'

'Ons belastingstelsel heeft net als een huis voortdurend onderhoud nodig. Soms vergt dit slechts een kleine ingreep, maar zo nu en dan is het ook nodig grondiger te moderniseren', aldus staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

Verdeling belastingdruk

Alle onderzoeken stellen de vraag of de huidige belastingen en heffingen nog steeds bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving en wat er beter kan. Hoe is de belastingdruk verdeeld over verschillende groepen in de samenleving, zoals tweeverdieners, eenverdieners, grote en kleine bedrijven?

Deel- en kluseconomie

Eén onderzoeksvraag richt zich op de effecten van globalisering en digitalisering op onze bedrijfsbelastingen. Een ander onderzoek kijkt naar de opkomst van de deel- en kluseconomie op onze belastingen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met inkomsten van mensen die hun woning kortstondig verhuren?

Milieubelastingen

Ook het effect van de klimaattransitie op belastingen wordt onderzocht. Milieubelastingen spelen een belangrijke rol om klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren. Als het beleid succesvol is zullen de belastingopbrengsten teruglopen. De vraag is dus hoeveel belastinggeld in de toekomst nog met deze belastingen kan worden opgehaald.

Fundament

Staatsecretaris Snel: 'Een goed functionerend belastingstelsel is het fundament voor een financieel gezond land; zonder zakt het huis in elkaar. Digitalisering, vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt veranderen onze samenleving. Daar moet het belastingstelsel klaar voor zijn.' In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Snel zes nieuwe onderzoeken aan ter vereenvoudiging van het belastingsysteem voor burgers, bedrijven én de Belastingdienst:

Toekomstbestendige belastingmix met een eerlijke verdeling van de belastingdruk,
Het belasten van inkomsten uit digitale platforms,
Het belasten van inkomens van directeuren-grootaandeelhouders,
De toekomst van de vennootschapsbelasting,
Milieubelastingen en grondslagerosie,
Vereenvoudiging van de uitvoering door de belastingdienst.

Aanpak

Bij de onderzoeken betrekt het ministerie wetenschappers van verschillende disciplines, maatschappelijke organisaties en uitvoerders. In 2020 leidt dit tot een brede analyse. Die levert, samen met de uitkomsten van nu al lopende trajecten - zoals het onderzoek naar belasting op rendement op spaarrekeningen, aandelen en ander bezit in box 3 - bouwstenen op voor een beter belastingstelsel.

Categorie:
Provincie: