donderdag, 25. april 2019 - 18:44 Update: 26-04-2019 8:28

Henk Otten (FvD) stapt op als bestuurslid, Hiddema: 'Jongens, hou toch op met die onzin!'

fvd, vertrouwensbreuk, henk otten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Theo Hiddema laat aan de media weten dat hij zijn best gaat doen om Baudet en Otten nog normaal samen te laten werken. 'Misschien kan ik rust brengen in de tent'

Hiddema zegt dat hij met Otten voortreffelijk kan opschieten en het doodzonde zou vinden als hij hem niet meer in zijn omgeving zou aantreffen. Hiddema zou Baudet en Otten willen toespreken en zeggen: 'Jongens hou op met die onzin. Wat hebben jullie samen iets moois opgebracht. En gaat dat nu vanwege een kassagreepje allemaal de mist in? Kop op zeg dat moeten we niet hebben.' Hiddema zegt in het interview dat hij denkt dat hij Otten en Baudet de vredespijp kan laten roken. Dit meldt de Telegraaf. 

Opgestapt als bestuurslid

Henk Otten is donderdagavond per direct opgestapt als bestuurslid na heibel over zijn 'greep uit de kas'. Otten vindt dat Baudet en Rooken 'karaktermoord' op hem plegen. Op Twitter schrijft hij onder meer: 'In het partijbelang treed ik per direct terug als bestuurslid van #FVD. Ik zal op het juiste moment uitgebreid ingaan op de gehele gang van zaken.'

Betaling aan zichzelf

Het partijbestuur van Forum voor Democratie (FvD) wilde Henk Otten weg hebben uit het bestuur, omdat Otten een betaling aan zichzelf gedaan heeft. 

Henk Otten is de tweede man van FvD en was medebestuurslid. De andere bestuursleden zijn Thierry Baudet (voorzitter) en Rob Rooken (secretaris). Zij wilden dat Otten zijn functie als penningmeester van het bestuur neerlegt wegens een betaling van ruim 30.000 euro aan zichzelf. Baudet en Rooken probeerden Otten al weken uit het bestuur te zetten. Dit hebben bronnen aan NRC laten weten, zo meldt de krant. 

Otten vond dat hij het geld had verdiend als vergoeding voor 'bovenmaige uren' die hij heeft verricht voor onder meer de fondsenwerving voor FvD (dat zou gaan om tonnen) en voor ledenwerving en planning van de campagnes. Otten bestempelt de betaling zelf als 'een slordige omgang met de interne gouvernance'. Hij heeft het geld onmiddellijk teruggestort, maar vindt nog wel dat hij er recht op heeft.

In een verklaring heeft FvD het volgende naar buiten gebracht:

FVD betreurt ten zeerste het nieuws omtrent de greep in de kas die Henk Otten heeft gedaan in zijn hoedanigheid als penningmeester. Totdat dit publiek werd, poogden we de affaire intern op te lossen en hem de eer aan zichzelf te laten houden - maar nu is dat helaas niet langer mogelijk.

Op 1 april hebben Thierry Baudet en Rob Rooken geconstateerd dat medebestuurder Henk Otten - zonder medeweten en toestemming van het partijbestuur - zichzelf een bonus van EUR 30.250,- heeft uitgekeerd.

Het bestuur heeft vervolgens onmiddellijk de volgende maatregelen genomen:

Henk Otten is gemaand het bedrag terug te storten (dit is ook gebeurd);
De accountant is geïnformeerd;
Er is een onderzoek opgestart naar alle betalingen dit jaar (dit onderzoek loopt nog);
Otten is ontheven van zijn taken als penningmeester;
Hem is verboden nog langer betalingen te verrichten aan zichzelf of aan anderen;
Otten is de toegang tot de bank ontzegd en zijn machtiging om betalingen te verrichten ontnomen;
Het bestuur heeft drie adviseurs aangesteld om de financiën en administratie op orde te brengen;

Volgens de statuten kan het bestuur een bestuurder niet ontslaan. Vanwege de ernstige vertrouwensbreuk in het partijbestuur als gevolg van deze greep in de kas hebben Thierry Baudet en Rob Rooken Henk Otten met klem meermaals verzocht zich terug te trekken als bestuurslid van Forum voor Democratie. Otten weigerde dat. Hij is van mening dat hij recht had (en nog steeds heeft) op het door hemzelf - zonder overleg met anderen - aan zichzelf uitgekeerde bedrag. 

Het is echter staand beleid bij Forum voor Democratie dat bestuursleden geen betaling ontvangen voor hun werk. Daarnaast is het volstrekt onacceptabel dat een penningmeester een dergelijke actie op eigen houtje onderneemt. Ook ontving Otten reeds een royaal salaris als medewerker van de Tweede Kamerfractie.

Wij betreuren het dat Henk Otten de ernst van zijn vergrijp niet inziet, de affaire niet intern heeft willen oplossen en in de pers doet alsof er sprake is van een politieke richtingenstrijd binnen de partij om zo de aandacht af te leiden. 

Forum voor Democratie doet nogmaals een oproep aan Henk Otten om af te treden als bestuurslid. Vasthouden aan een plek binnen een bestuur waarin het vertrouwen is opgezegd, is een doodlopende weg. Een bestuur moet kunnen besturen. Juist in een sterk groeiende organisatie.

Vertrouwensbreuk

Kamerlid Hiddema van FvD zegt dat er sprake is van een "vertrouwensbreuk" met Henk Otten, medeoprichter van de partij. Hiddema vindt dat Otten niet meer kan aanblijven in het bestuur. Hiddema tegen de NOS: 'We moeten hem laten inzien dat hij de partij in de weg staat.' Otten is beoogd fractievoorzitter van Forum in de Eerste Kamer. Als hij daarin wordt gekozen moet hij vanaf eind mei de grootste fractie met mogelijk dertien zetels gaan leiden. Hiddema zegt dat als Otten zelf vindt dat hij kan functioneren als senator, hij niet tegen Otten zal zeggen dat dat niet mogelijk moet zijn. Otten kan niet gedwongen worden af te zien van zijn zetel in de Eerste Kamer.

Categorie:
Provincie: