donderdag, 2. mei 2019 - 8:49 Update: 02-05-2019 9:03

Politie onderzoekt methodiek loverboys bij seksuele uitbuiting minderjarige meisjes

seks-vrouw
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De politie wil meer te weten komen over de redenen waarom de plegers van seksuele uitbuiting van met name Nederlandse minderjarige meisjes tot hun daden komen. 'Deze kennis moet bijdragen aan het versterken van de opsporing en via preventieve maatregelen helpen om daderschap of recidive te voorkomen', zo meldt de politie donderdag.

Centrum Kinderhandel Mensenhandel

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) kreeg vorig jaar van de politie de opdracht dit te onderzoeken en zal in de loop van dit jaar rapporteren over haar bevindingen. De politie loopt met dit onderzoek vooruit op vraag van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Herman Bolhaar in de vandaag door hem gepresenteerde dadermonitor 2013-2017. Bolhaar verzoekt hierin om wetenschappelijk onderzoek naar de recidive en achtergrond van daders van mensenhandel. Deze kennis draagt bij aan een effectievere bestrijding van mensenhandel. 

Achtergrond, werkwijze en motivatie

Monique Mos, portefeuillehouder mensenhandel politie: ‘De grootste groep daders is jong en we weten eigenlijk nog onvoldoende over de oorzaken die leiden tot daderschap en hoe het hen na een eventuele veroordeling vergaat. We richten ons in het onderzoek op de achtergrond van de pleger: thuissituatie, criminele carrière, werk, opleiding, schulden en psychosociale achtergrond, bijvoorbeeld gedragsproblemen'.

Werkwijze dader

'Ook kijken we naar motivaties van de dader om het delict te plegen en technieken om het te rechtvaardigen. Belangrijk is ook de werkwijze van de dader. Denk aan ronseltechnieken, gebruikte dwangmiddelen, manieren van uitbuiting. Tot slot wordt gekeken of een verdachte alleen handelt, of in nauwe en bewuste samenwerking met anderen. Ook om zo te komen tot betere preventie van daderschap’, stelt Mos.

Signalen

Nationaal rapporteur Herman Bolhaar wil verder dat het Openbaar Ministerie, de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer strafrechtelijke zaken van uitbuiting buiten de seksindustrie voor de rechter gaan brengen. Ook het aantal voor de rechter gebrachte verdachten van álle vormen van mensenhandel moet weer gaan toenemen. ‘Als politie zetten wij met onze ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie en gemeenten, fors in op de aanpak van mensenhandel’, aldus Mos. ‘De privacywetgeving maakt het delen van informatie tussen ketenpartners soms lastig. Maar de bevindingen van de nationaal rapporteur geven zeker aanleiding om nog beter te kijken naar de signalen die wij en onze ketenpartners binnenkrijgen en naar de gezamenlijke mogelijkheden van ingrijpen.’

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: