maandag, 13. mei 2019 - 17:16 Update: 13-05-2019 17:52

Economieleraar (29) moet voor ontucht met minderjarige leerling (15) cel in

celdeur-gevangenis
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Bosch/Kaatsheuvel

Maandag is een 29-jarige man uit Kaatsheuvel door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk voor het plegen als leraar van ontucht met een 15-jarige leerling.

Relatie

De verdachte was docent economie aan een middelbare school en kreeg in maart vorig jaar een relatie met een minderjarige leerling. Hij had in een periode van bijna 4 maanden verschillende keren seksueel contact met het meisje.

Vertrouwenspersoon

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte niet alleen leraar was van het meisje, maar zich ook had opgeworpen als haar vertrouwenspersoon. Hij voerde wekelijks gesprekken met haar en ze hadden ook buiten school veel contact via WhatsApp. De verdachte was daardoor op de hoogte van de persoonlijke problemen van het meisje en van haar (emotionele) kwetsbaarheid. Hij had zich ervan bewust moeten zijn dat hij daardoor een grote invloed had op haar handelen en gemoedstoestand. 

Vertrouwen beschaamd

De rechtbank rekent het hem zeer aan dat hij desondanks een relatie met haar is begonnen en verschillende keren (onbeschermde) seks met haar had. De verdachte had zijn verantwoordelijkheid moeten kennen en het meisje tegen zichzelf in bescherming moeten nemen, ook al stemde zij in met de seksuele handelingen. Minderjarigen in deze leeftijd zijn immers kwetsbaar, want zij bevinden zich in een periode van hun leven waarin zij hun seksualiteit beginnen te ontdekken en daarin zoekende en beïnvloedbaar zijn. De verdachte heeft hiermee het vertrouwen van zijn leerling, en ook van haar ouders en zijn collega’s, ernstig beschaamd. 

App op telefoon geïnstalleerd 

De rechtbank acht het verder kwalijk dat hij het meisje welbewust uit de bescherming van haar ouders heeft getrokken. Hij installeerde een app op de telefoon van het meisje waarmee haar verblijfplaats niet door haar ouders te traceren was. Ook drong hij aan op het stilhouden van de relatie.

Baan verloren

In strafmatigende zin weegt mee dat de verdachte is ontslagen door de school en hoogstwaarschijnlijk nooit meer aan het werk zal komen als leerkracht. De verdediging had verzocht om een onvoorwaardelijke straf op te leggen gelijk aan het voorarrest met een zware werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat de verdachte anders zijn nieuwe baan zou verliezen. Het vergrijp is daarvoor te ernstig: de rechtbank legt dan ook een celstraf van 2 maanden onvoorwaardelijk op. Aan de 8 maanden voorwaardelijke celstraf koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden. Zo krijgt de verdachte onder meer een meldplicht bij de reclassering en moet hij meewerken aan diagnostisch onderzoek en indien noodzakelijk een ambulante behandeling bij een zorgverlener.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):