vrijdag, 28. juni 2019 - 12:12 Update: 28-06-2019 12:43

Bedreiger Wilders vrijgesproken

wilders-beveiligers
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Maastricht

Vrijdag is de 61-jarige man, die ervan wordt verdacht dat hij op 9 maart 2019 in Heerlen Wilders wilde aanvallen met een bijl, bij vervroegde uitspraak door de rechtbank Limburg vrijgesproken. De officier van justitie had 4 jaar gevangenisstraf geëist.

Bijl in fietstas

De verdachte heeft tegen een ter plaatse aanwezige agent gezegd dat hij Wilders met een bijl het hoofd wilde inslaan en hij bleek ook een bijl in zijn fietstas te hebben. De rechtbank heeft niet de overtuiging dat de verdachte daadwerkelijk de intentie had om Wilders letsel toe te brengen of om het leven te brengen. 

Geen bekentenis

De rechtbank gelooft dat verdachte één keer heeft gezegd dat hij Wilders met een bijl het hoofd zou inslaan. Dit was tegen een agent die hij kende uit zijn wijk en waar hij vaker grapjes mee maakte. Diezelfde opmerking van verdachte 5 minuten later tegen nog twee agenten was volgens de rechtbank een antwoord op een vraag of hij wist waarom hij was aangehouden. Dit is geen bekentenis dat hij echt de bedoeling had om Wilders iets aan te doen. De verdachte heeft ook meteen bij zijn eerste verhoor gezegd dat zijn uitspraak tegen de wijkagent als een grap was bedoeld. 

Waarom gelooft de rechtbank de verdachte?

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de 61-jarige verdachte, hartpatiënt met een nagenoeg blanco strafblad, licht verstandelijk beperkt is. Door die verstandelijke beperking heeft hij moeite zich verbaal goed uit de drukken, in andere woorden: te vertellen wat hij precies bedoelt. De rechtbank vindt om die reden het feit dat verdachte soms wisselend heeft verklaard over de bijl, de hobbymessen in zijn jas en de reden waarom hij op 9 maart 2019 naar Heerlen is gegaan, niet van doorslaggevend belang.

Uitleg

Duidelijk is geworden dat de verdachte die dag pas naar het centrum van Heerlen wilde gaan om een broodje te eten voor zijn verjaardag en misschien Wilders te zien, waarvan hij “een grote fan” is. De verdachte heeft uitgelegd waarom hij op die dag een bijl en twee stanleymessen bij zich had. De rechtbank heeft geen redenen om aan die uitleg –die geen enkel verband houdt met de komst van Wilders – te twijfelen.

Volstrekt misplaatste grap

Toen de verdachte in Heerlen de hem bekende wijkagent tegenkwam en hij de bijl in zijn fietstas zag zitten, heeft hij een – volstrekt misplaatste – grap gemaakt. De verdachte dacht dat die wijkagent de “humor” wel zou inzien. Dat die agent daar anders over dacht, is overigens begrijpelijk. Deze ‘grap’ werd gemaakt 10 minuten voordat de meest bedreigde en best beveiligde politicus van Nederland in het centrum van Heerlen zou aankomen. Heerlen stond dus ‘op scherp’. Om dan in verband met die bijl de grap te maken dat je Wilders “de kop komt inslaan” is vragen om problemen, en die heeft de verdachte dan ook gehad. 

Psycholoog

Ook de psycholoog heeft gezegd dat verdachte vanwege zijn verstandelijke beperking moeilijk kon overzien welke gevolgen zijn woorden in die situatie hadden. De rechtbank gelooft de uitleg van verdachte en heeft niet de overtuiging dat hij daadwerkelijk van plan was om Wilders met die bijl aan te vallen. Hij wordt daarom vrijgesproken.

Categorie:
Provincie: