woensdag, 17. juli 2019 - 17:41 Update: 17-07-2019 17:43

Teller op twee miljoen in ondermijningszaak 'Tuimelaar'

bankbiljetten-sieraden
Foto: Politie
Leeuwarden

De doorzoekingen waren begin juni in Leeuwarden en Goutum, maar het onderzoek naar de zaak-‘Tuimelaar’ – zoals het onderzoek heet binnen politie en Openbaar Ministerie (OM) – is nog in volle gang. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Vier verdachten nog vast

Acht verdachten werden tijdens de actiedag aangehouden, vier van hen zitten nog vast. De verhoren zijn gaande, evenals het in kaart brengen van de totale waarde van de roerende- en onroerende zaken, contant geld, voer- en vaartuigen en spaar-, beleg- en betaalrekeningen waarop beslag is gelegd.

Ondermijnende activiteiten

In veertien panden in Leeuwarden en Goutum waren doorzoekingen. De 37-jarige hoofdverdachte wordt verdacht van het investeren en witwassen van crimineel verkregen vermogen via diverse ondernemingen en via de verhuur van onroerend goed. Bij de actie waren 170 mensen betrokken van onder meer de politie, OM, FIOD en Defensie.

Witwassen

Doel is het stoppen van ondermijnende activiteiten van verdachten uit Leeuwarden, die worden verdacht van witwassen, overtreden van de Opiumwet, valsheid in geschrifte, oplichting, uitkeringsfraude en deelname en leiding geven aan een criminele organisatie.

Beslag

Om een vuist te maken tegen de vermenging van onder- en bovenwereld is beslag gelegd op vele roerende- en onroerende zaken. De waarde daarvan wordt momenteel in kaart gebracht door het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Deze goederen zijn volgens politie en Openbaar Ministerie aangekocht met crimineel geld.

Tussenstand: twee miljoen euro

De tussenstand van dit beslag bedraagt ruwweg twee miljoen euro. Dit bedrag stijgt naarmate meer zaken op waarde worden bepaald. In het oog springend zijn de zeer grote hoeveelheden cash geld die zijn aangetroffen in de woning en bedrijfspanden: in totaal 698.915 euro. De grootste hoeveelheid contant geld werd aangetroffen in boodschappentassen op een zolder van een woning: 538.685 euro.

BMW een cash

Bij twee hoofdverdachten werden thuis respectievelijk 73.216 euro en 53.401 euro aan cash geld gevonden. Ook in bedrijfspanden lagen forse bedragen. In een in beslag genomen BMW van de hoofdverdachte werd vijfduizend euro aan muntgeld gevonden in plastic zakken.

Onroerend goed

Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op veertien onroerend goed-objecten, variërend van woningen, appartementen, bedrijfspanden, garageboxen en loodsjes. Een aantal van deze objecten werd verhuurd via een administratiekantoor. Bij dat administratiekantoor is beslag gelegd op de huurpenningen, maandelijks circa vijfduizend euro.

Dure wagens afgepakt

Een van de panden waarop beslag is gelegd is een pand in Harlingen, dat was aangekocht voor 40.000 euro, maar dat verzekerd bleek te zijn voor een herbouwwaarde van een half miljoen. In dit pand zitten meerdere woonunits; de huurders ervan kunnen er blijven, maar ook hier is op de huurpenningen beslag gelegd.

Dure auto's

Ook is beslag gelegd op een reeks auto’s, waaronder een Audi, een Range Rover, een BMW en een Mercedes. Vijf van de afgepakte auto’s waren in bezit van de hoofdverdachte. Bij hem is ook beslag gelegd op een speedboot en een jetski en de bijbehorende trailers. De waarde van de auto’s, speedboot en jetski moet nog worden bepaald.

Beslag op banktegoeden

Bij de verdachten en bij enkele bedrijven is beslag gelegd op de tegoeden van bank-, spaar- en beleggingsrekeningen. De saldi van die rekeningen moeten grotendeels nog worden vastgesteld. De banken leveren die informatie aan. Van een beleggingsrekening is zeker dat er ruim twaalfduizend euro op staat.

Dure sieraden

Bij de doorzoekingen zijn tevens dure sieraden en horloges aangetroffen. Ook zijn bij een bedrijf alle zonnebanken in beslag genomen. Ook de waarde hiervan wordt binnenkort bepaald. Bij de doorzoekingen zijn een handgranaat, twee vuurwapens, zwaar vuurwerk en soft- en harddrugs gevonden.

Gerben Wilbrink

Officier van justitie Gerben Wilbrink: ‘De verdachten in dit onderzoek presenteren zich naar buiten toe als reguliere ondernemers en werknemers, terwijl daarachter criminele activiteiten en geldstromen schuil gaan. Hun volledige levenswijze wordt daarmee gefinancierd uit crimineel geld. Dat blijkt ook uit de grote geldsommen en luxueuze auto’s die in beslaggenomen zijn.’

Categorie:
Provincie: