woensdag, 14. augustus 2019 - 9:51 Update: 14-08-2019 10:05

Import- en verkoopverbod voor onder meer zonnebaars, treurmaina en hemelboom

Amsterdam

Vanaf donderdag 15 augustus is het niet meer toegestaan om zonnebaarzen, treurmaina’s, hemelbomen en nog 14 andere exotische planten en dieren te importeren.

Ook gaat dan een verkoopverbod voor deze 17 soorten in, tenzij het bestaande voorraden betreft. De lijst is de tweede aanvulling van de zogeheten Unielijst, waarmee het aantal “voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten” op zesenzestig komt. Doel is om onder andere de inheemse flora en fauna te beschermen tegen de schadelijke effecten van deze exoten.

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten: “Deze aanvulling is een opsteker voor de natuur, het waterbeheer en de gezondheid. De hemelboom is een uit China afkomstige boom die regelmatig wordt aangeplant en inmiddels ook al op diverse plekken in de natuur voorkomt. Hij kan zich snel uitbreiden doordat de plant gifstoffen in de bodem uitscheidt en zo de vestiging en groei van bedreigde inheemse planten verhindert. Daarnaast kunnen bladeren en bloemen bij aanraken een allergische reactie van de huid geven, en zijn ook de pollen allergeen. Zaailingen vestigen zich vaak tussen plaveisel en muren en kunnen deze met de wortels ontwrichten. Met hun uitgebreide wortelstelsel kunnen hemelbomen schade toebrengen aan rioleringen en andere leidingen, aan funderingen en aan het wegdek.”

Reinhold: “Ook de uit Amerika afkomstige zonnebaars, die een populaire vis is voor in de vijver, wordt regelmatig in de natuur gesignaleerd. Daar kan de vis grote ecologische schade veroorzaken. Hij eet namelijk allerlei insecten, slakjes, kikkervisjes en donderkopjes op, waardoor diversiteit en dichtheid van de inheemse soorten afneemt. Ook eet hij vissenlarven en concurreert hij met grotere vissen om voedsel. Door zonnebaarzen kunnen inheemse soorten zelfs lokaal uitsterven, zoals de zwaar beschermde knoflookpad, de boomkikker en de kamsalamander.”

“Toevoeging van deze soorten aan de Unielijst betekent dat de overheid deze soorten actief moet gaan bestrijden en beheren. Er staan er echter ook diverse planten en dieren op de lijst die hier nu nog niet of nauwelijks in de natuur voorkomen, maar die er wel een bedreiging voor vormen,” aldus Reinhold.

“Een voorbeeld hiervan is de treurmaina, een zangvogel die zijn oorsprong heeft in India en omgeving. De vogel wordt hier gehouden als kooivogel, en komt na ontsnapping of loslating in de natuur terecht. Bij vestiging is de schade voor de biodiversiteit groot. Met name is er een negatief effect op andere vogelsoorten doordat hij hun eieren en nestjongen eet, doordat hij concurreert om voedsel en nestgelegenheid, en door overdracht van parasieten en ziekten. Daarnaast kan de treurmaina een plaagsoort voor de landbouw worden, vooral als insecten schaars zijn. De vogel zal zich dan voeden met fruit (waaronder appel, peer, aardbei) en gewassen als maïs en tarwe. In stedelijk gebied kan de treurmaina geluidsoverlast en overlast door vogelpoep veroorzaken, met name op de plekken waar ze gezamenlijk overnachten. Het is goed dat de import en handel in deze soorten wordt verboden, want dat is een hele effectieve manier om introductie en verspreiding tegen te gaan. Ook bij invasieve exoten geldt: voorkomen is beter dan genezen.”

Reinhold: “Particulieren die een of meer van de 17 soorten al vóór 15 augustus in bezit hadden, mogen ze houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarde is wel dat ze niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten.”

17 nieuwe soorten op Unielijst per 15 augustus 2019

De Europese Unie voegt met ingang van 15 augustus 2019 nieuwe soorten toe aan de Unielijst. Dit zijn:

Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus)
ballonrank (Cardiospermum grandiflorum)
Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata)
gestreepte koraalmeerval (Plotosus lineatus)
grote vlotvaren (Salvinia molesta)
hemelboom (Ailanthus altissima)
hoog pampagras (Cortaderia jubata)
Japanse klimvaren (Lygodium japonicum)
mesquite (Prosopis juliflora)
Nieuw-Zeelandse landplatworm (Arthurdendyus triangulatus)
oosterse hop (Humulus scandens)
roze rimpelgras (Ehrharta calycina)
smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides)
talgboom (Triadica sebifera)
treurmaina (Acridotheres tristis)
wilgacacia (Acacia saligna)
zonnebaars (Lepomis gibbosus)

Per 15 augustus 2019 gelden voor deze soorten dezelfde verboden en overgangsregelingen als voor de andere soorten op de Unielijst.

Categorie:
Provincie: