donderdag, 5. september 2019 - 9:25 Update: 05-09-2019 9:44

ACM vreest voor forse prijsstijgingen na overname Sandd door PostNL

postnl-bezorger-fiets
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na uitvoerig onderzoek besloten geen vergunning te verlenen voor de overname van Sandd door PostNL. 'We vrezen voor forse prijsstijgingen na de overname omdat er dan een monopolist op het gebied van postbezorging ontstaat', zo stelt de ACM donderdag. PostNL laat in en reactie weten het verzoek tot overname nu direct bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neer te gaan leggen.

Monopolist 

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: ‘Met de voorgenomen overname van Sandd door PostNL ontstaat een monopolist op het gebied van postbezorging. Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post. Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de overname zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat we geen vergunning kunnen verlenen.’

De overname leidt tot prijsstijgingen

Sandd is praktisch gezien de enige landelijke concurrent van PostNL. De ACM heeft onderzocht dat zonder de concurrentiedruk van Sandd de prijzen van PostNL voor zakelijke post van bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen en overheidsorganisaties naar de verwachting van de ACM zullen stijgen met 30 tot 40%. Ook de prijzen voor consumentenpost zullen na de overname meer stijgen dan zonder de overname.

Voordelen overname te beperkt

De voordelen van de overname zijn niet genoeg om de gevolgen van het wegvallen van de concurrentie tussen PostNL en Sandd te compenseren. De ACM erkent dat de overname tot efficiëntievoordelen leidt, omdat na de overname alle post via één netwerk kan worden bezorgd. Deze voordelen zijn echter te beperkt om de nadelen te kunnen compenseren.

Overname niet noodzakelijk voor universele postdienst

De ACM heeft verder bekeken of de overname noodzakelijk is voor de uitvoering van de universele postdienst; het basispakket aan postdiensten voor consumenten, waarvoor PostNL wettelijk verantwoordelijk is. De ACM concludeert dat die uitvoering niet in gevaar komt zonder de overname van Sandd, omdat PostNL de UPD ook in de komende jaren onder economisch aanvaardbare omstandigheden postdiensten zal kunnen blijven aanbieden.

Onderzoek

Voor de beoordeling van de overname heeft de ACM uitvoerig kwantitatief en kwalitatief economisch onderzoek verricht. Daarvoor is in belangrijke mate gebruik gemaakt van informatie die door PostNL en Sandd zelf is aangeleverd. De ACM heeft daarnaast marktonderzoek verricht en informatie opgehaald bij klanten van beide bedrijven. De ACM heeft haar analyses en conclusies laten toetsen door onafhankelijke economische adviseurs. Zij onderschrijven de analyses en bevestigen de conclusies van de ACM.

ACM controleert fusies en overnames

De ACM controleert van tevoren of bedrijven die willen samengaan niet te veel macht krijgen waardoor zij bijvoorbeeld de prijzen kunnen verhogen. Dit staat zo in de Mededingingswet. Het doel van de wet is om mensen en bedrijven te beschermen tegen hogere prijzen, lagere kwaliteit en verminderde innovatie.

Reactie PostNL

In een reactie op het besluit van de ACM hebben PostNL en Sandd laten weten om toestemming aan ministerie van EZK te vragen voor de samenvoeging van de beide postnetwerken. 'Deze stap volgt op de afwijzing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) van de vergunningsaanvraag', zo laat PostNL donderdag weten. 'PostNL en Sandd zijn het niet eens met de analyse en de onderbouwing van het ACM- besluit. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren, met een sterk krimpend postvolume en teruglopend rendement, zoals ook bevestigd door de informatie die is aangeleverd door PostNL en Sandd, spreken voor zich', aldus PostNL.

Consolidatie 'absoluut' nodig

Door de aanhoudende krimp is het nu al heel moeilijk voor bedrijven in de postsector om rendabel te werken. Consolidatie is daarom absoluut nodig en de enige manier om de postvoorziening bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland, van stad tot platteland, en voor ouderen en sociaal kwetsbare groepen.

Beroep op artikel 47

PostNL en Sandd doen nu een beroep op artikel 47 van de Mededingingswet, waarmee het ministerie van EZK een ander toetsingskader heeft en een bredere afweging kan maken op basis van maatschappelijke belangen, zoals werkgelegenheid, de continuïteit en de betaalbaarheid van de universele postvoorziening.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):