donderdag, 5. september 2019 - 14:05

ACM verleent geen vergunning voor overname Sandd door PostNL

postbezorger naast fiets
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na uitvoerig onderzoek besloten geen vergunning te verlenen voor de overname van Sandd door PostNL. Dit maakte zij donderdag bekend,

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: ‘Met de voorgenomen overname van Sandd door PostNL ontstaat een monopolist op het gebied van postbezorging. Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post. Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de overname zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat we geen vergunning kunnen verlenen.’

De overname leidt tot prijsstijgingen

Sandd is praktisch gezien de enige landelijke concurrent van PostNL. De ACM heeft onderzocht dat zonder de concurrentiedruk van Sandd de prijzen van PostNL voor zakelijke post van bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen en overheidsorganisaties naar de verwachting van de ACM zullen stijgen met 30 tot 40%. Ook de prijzen voor consumentenpost zullen na de overname meer stijgen dan zonder de overname.

Voordelen overname te beperkt

De voordelen van de overname zijn niet genoeg om de gevolgen van het wegvallen van de concurrentie tussen PostNL en Sandd te compenseren. De ACM erkent dat de overname tot efficiëntievoordelen leidt, omdat na de overname alle post via één netwerk kan worden bezorgd. Deze voordelen zijn echter te beperkt om de nadelen te kunnen compenseren.

Overname niet noodzakelijk voor universele postdienst

De ACM heeft verder bekeken of de overname noodzakelijk is voor de uitvoering van de universele postdienst; het basispakket aan postdiensten voor consumenten, waarvoor PostNL wettelijk verantwoordelijk is. De ACM concludeert dat die uitvoering niet in gevaar komt zonder de overname van Sandd, omdat PostNL de UPD ook in de komende jaren onder economisch aanvaardbare omstandigheden postdiensten zal kunnen blijven aanbieden.

PostNL vraagt toestemming aan ministerie Economische Zaken

PostNL en Sandd zijn het niet eens met de analyse en de onderbouwing van het ACM- besluit. De ontwikkelingen in de afgelopen jaren, met een sterk krimpend postvolume en teruglopend rendement, zoals ook bevestigd door de informatie die is aangeleverd door PostNL en Sandd, spreken voor zich.

Krimp postsector

Door de aanhoudende krimp is het nu al heel moeilijk voor bedrijven in de postsector om rendabel te werken. Consolidatie is daarom absoluut nodig en de enige manier om de postvoorziening bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland; van stad tot platteland, en voor ouderen en sociaal kwetsbare groepen.

'Alleen door zoveel mogelijk gebruik te maken van schaalvoordelen kan de continuïteit van de postvoorziening voor de komende jaren worden gewaarborgd. Consolidatie maakt het daarnaast mogelijk om de gevolgen van de aanhoudende krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen', aldus PostNL.

Categorie:
Provincie: