dinsdag, 15. oktober 2019 - 21:18 Update: 15-10-2019 21:27

DNB wil dat banken meer geld reserveren voor hypothecaire leningen

hypotheek-mensen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. 'Nederlandse banken moeten hierdoor gezamenlijk circa EUR 3 miljard meer kapitaal
aanhouden voor hun hypothecaire leningenportefeuilles', zo laat DNB dinsdag weten.

Huizenprijscorrectie

Door deze maatregel zijn banken beter in staat de gevolgen van een eventuele huizenprijscorrectie op te vangen', aldus DNB die de voorgenomen maatregel publiceert en toelicht in het Overzicht Financiële Stabiliteit van De Nederlandsche Bank, dat dinsdag is uitgebracht.

Risico's te laag ingeschat

Vanwege lage verliezen in het verleden schatten banken de risico’s van hun hypothecaire leningen laag in. De risicoweging voor Nederlandse hypothecaire leningen behoort momenteel tot de laagste van de EU. DNB acht deze risicoweging vanuit macroprudentieel oogpunt onvoldoende, gelet op het toegenomen systeemrisico in de huizenmarkt. 

Ondergrens

DNB wil daarom een ondergrens opleggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. De ondergrens is hoger naarmate de onderliggende hypothecaire leningen een hogere loan-to-value (LTV) ratio hebben. Hypothecaire leningen die geheel of gedeeltelijk zijn gedekt door Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn uitgezonderd van de maatregel. Door deze maatregel neemt de gemiddelde risicoweging van hypothecaire leningen naar verwachting toe van 11 tot 14 à 15%. 

3 miljard extra 

Volgens schattingen van DNB moeten banken die interne risicomodellen hanteren door deze maatregel gezamenlijk circa EUR 3 miljard meer kapitaal aanhouden. Hierdoor zijn banken beter in staat de gevolgen van een eventuele huizenprijscorrectie op te vangen. Met deze maatregel geeft DNB ook opvolging aan de aanbeveling van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), die op 23 september werd gepubliceerd. De maatregel heeft naar verwachting beperkt effect op de hypotheekrente. Huizenkopers zullen derhalve naar verwachting maar zeer beperkt worden geraakt door deze maatregel.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):