vrijdag, 15. november 2019 - 10:56

Straling rond Nederlandse nucleaire instellingen voldoet aan de norm

Foto van kerncentrale Borssele | BON
Foto: Bon

De concentraties van radioactieve stoffen in de lucht en in het afvalwater van nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2017 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet elk jaar controlemetingen bij de kerncentrale Borssele, de COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval , NRG Nuclear Research and consultancy Group  in Petten en de uraniumverrijkingsfabriek Urenco URanium ENrichment COmpany . Daarmee ondersteunen we de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het RIVM brengt in kaart aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. 

Radioactiviteit kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid als iemand aan heel veel straling wordt blootgesteld. In Nederland worden mensen jaarlijks gemiddeld aan 2,6 mSv millisievert  (millisievert) blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische handelingen en straling uit de natuur, voornamelijk radon en thoron. De bijdrage van de lozingen van de nucleaire installaties aan de totale dosis voor de Nederlandse bevolking is zeer gering; het gaat om veel minder dan een procent van de totale straling die van nature al aanwezig is in ons milieu.

Categorie:
Provincie: