dinsdag, 17. december 2019 - 7:47

Prognose: 19 miljoen inwoners in 2039

consument
Foto: fbf
Den Haag

De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen, in 2039 de 19 miljoen. In 2040 zijn er twee keer zo veel personen van 80 jaar en ouder als nu. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS.

De bevolkingsprognose beoogt de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking te beschrijven. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarbij op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie als basis dienen.

De prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen van twee kinderen blijven houden. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 18,1 miljoen en 21,2 miljoen inwoners.

Groei door migratie

Volgens de prognose zal de bevolking de komende tien jaar groeien met gemiddeld 105 duizend per jaar. In 2030 zullen er naar verwachting 1 miljoen mensen meer zijn dan nu. Het grootste deel van de groei komt doordat er meer mensen immigreren dan emigreren. De verwachting is dat tot 2030 jaarlijks gemiddeld 296 duizend immigranten komen en 214 duizend emigranten Nederland verlaten. Dat zijn voor een deel voormalige immigranten die weer vertrekken. Het verwachte migratiesaldo komt dan uit op gemiddeld 82 duizend per jaar, 27 duizend meer dan in de periode 2010–2019.

Ook worden in de komende tien jaar meer kinderen geboren dan er mensen overlijden. Het aantal geboorten zal volgens de prognose in de periode 2019–2030 toenemen tot gemiddeld 185 duizend per jaar. Door de verouderde bevolking zal ook de sterfte toenemen, tot gemiddeld 163 duizend in deze periode. Na 2030 wordt verwacht dat de bevolking verder zal groeien, maar in mindere mate. De emigratie loopt dan verder op en vanaf 2039 zal ook de sterfte de geboorten inhalen.

 

Categorie:
Provincie: