maandag, 3. februari 2020 - 17:14 Update: 03-02-2020 17:25

Inleveractie Zaanse politie levert 197 wapens op

wapens-politie
Foto: Politie
Zaandstad

In de afgelopen twee weken, waarbij je zonder straf van je wapen af kon in de gemeente Zaanstad, zijn er tijdens deze wapeninleveractie 197 wapens ingeleverd bij de politie. Dit meldt de politie maandagmiddag.

22 vuurwapens en 71 messen

Tijdens de inleverweken van 20 januari tot en met 2 februari werden 22 vuurwapens waaronder jacht- en machinegeweren, pistolen en revolvers ingeleverd. Ook werden er 3 nepvuurwapens, 53 luchtdrukwapens, 16 alarmpistolen en 1.5 kilo munitie ingeleverd. Naast de schietwapens werden er 71 messen ingeleverd, 10 boksbeugels, 12 zwaarden, 5 tasers, 3 ploertendoders en 2 granaten.

Vervolgonderzoek

In de komende weken onderzoeken forensisch rechercheurs of de vuurwapens betrokken zijn geweest bij een misdrijf. Als dat het geval is volgt uiteraard wel een vervolgonderzoek en kan de houder als verdachte worden aangemerkt. Zo niet dan worden deze wapens, net als de andere ingeleverde wapens, vernietigd.

Heftige wapenincidenten

De gemeente Zaanstad is de afgelopen maanden geconfronteerd met een aantal heftige incidenten waarbij wapens in het spel waren. De gemeente heeft samen met de politie en het Openbaar Ministerie maatregelen getroffen. Een deel van de binnenstad is aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er vinden preventief fouilleeracties plaats. 

Illegaal wapenbezit 

Een aanvullende maatregel hierop is de wapeninleveractie. Beide maatregelen zijn gericht op het tegengaan van illegaal wapenbezit en daarmee op het verhogen van de veiligheid in de gemeente Zaanstad. Elk wapen dat van straat is, is winst. ‘Wat een overweldigend resultaat! De aantallen zijn hoger dan verwacht’, aldus Sherwin Tjin-Asjoe, teamchef basisteam Zaanstad. ‘Het geeft ook blijk van draagvlak in de maatschappij voor deze actie en voor het aanpakken van dit probleem. Maar we zijn er nog niet. Dit vraagt om een maatschappelijk offensief tegen wapens samen met onze partners zoals horecagelegenheden, scholen, openbaar vervoer en ouders.'

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):