woensdag, 5. februari 2020 - 10:13

Celstraffen en werkstraf geëist wegens witwassen criminele erfenis

50 euro biljet
Foto: archief
Amsterdam

Het OM in Amsterdam heeft woensdag celstraffen en een werkstraf geëist tegen twee mannen (32 en 33) en een 33-jarige vrouw die ervan worden verdacht geld en goederen te hebben witgewassen uit de criminele erfenis van Jaïr Wessels, een beroepscrimineel die in juli 2017 in Breukelen is geliquideerd. Misdaad mag niet lonen, dat geldt ook voor nabestaanden en andere erfgenamen.

Al voor de gewelddadige dood van Wessels liep er een strafrechtelijk onderzoek naar zijn vermogen omdat zijn luxueuze levensstijl niet in overeenstemming was met zijn legale inkomsten. Na zijn dood is er een nieuw onderzoek gestart met als doel zicht te krijgen op de criminele erfenis en die vervolgens van de erfgenamen af te pakken.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de criminele erfenis past in het algemene beleid waarin door politie, FIOD en OM wordt samengewerkt om het crimineel vermogen van geliquideerde beroepscriminelen af te pakken. Sommigen van hen hebben immers een groot vermogen opgebouwd en nagelaten aan hun erfgenamen. Het vermogen van deze personen zal, gelet op hun criminele achtergrond, vermoedelijk van een misdrijf afkomstig zijn. Het aanvaarden, voorhanden hebben, verhullen en omzetten van dit vermogen levert het strafbare feit witwassen op. Door met verschillende organisaties samen te werken wordt versplinterde kennis en informatie gebundeld zodat het OM zaken aan de rechter kan voorleggen.

In deze zaak is er nog een verdachte. Een 30-jarige vrouw stond wegens ziekte vandaag niet voor de rechter, haar zaak zal op een later moment door de rechtbank worden behandeld. De vier verdachten zijn de partner van de geliquideerde Wessels en drie vrienden.

Politie, FIOD en OM hebben uitgebreid en langdurig onderzoek gedaan waarbij onder meer getuigen zijn gehoord, woningen zijn doorzocht en computers en telefoons zijn onderzocht. Om een dure huurwoning te kunnen betrekken heeft, zo blijkt uit het onderzoek, de partner van Wessels een werkgeversverklaring vervalst. Als ze haar echte salaris had opgegeven had ze die woning nooit gekregen en bovendien had ze van haar echte salaris de huur nooit kunnen bekostigen. Uit het onderzoek is gebleken dat Wessels over dure horloges beschikte. Het gaat in deze zaak om tonnen aan euro’s en diverse dure horloges en auto’s. Tijdens een van de doorzoekingen in deze zaak werd onder andere een bedrag van 150.000 euro aangetroffen in een subwoofer, een onderdeel van een geluidsinstallatie.

Op het moment dat Jaïr Wessels werd geliquideerd, had hij op Ibiza een recent aangeschafte dure Mercedes Benz - aanschafprijs ruim 120.000 euro - staan die hij enkele weken later tijdens een gezinsvakantie daar had willen gebruiken. Uit app gesprekken is gebleken dat een van de drie vrienden enkele weken na de dood van Wessels de dure auto van Ibiza naar het vaste land van Spanje heeft vervoerd, vermoedelijk om te voorkomen dat justitie er beslag op zou leggen.

De officieren eisten vandaag tegen de 32-jarige verdachte een werkstraf van 120 uur. Hem wordt verweten dat hij het witwassen heeft gefaciliteerd door zijn bankrekening ter beschikking te stellen. Omdat deze 32-jarige man als enige is dit dossier heeft verklaard hoe de vork in de steel zit, is de eis naar beneden bijgesteld.

Tegen de 33-jarige man werd een celstraf van 17 maanden geëist waarvan drie maanden voorwaardelijk. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren van iemand die op alle fronten strafbare feiten pleegt. Zijn uitgavenpatroon komt niet overeen met het gegeven dat hij een bijstandsuitkering geniet. “De vraag naar zijn financiële handel en wandel blijft boven de markt hangen. (-) De kans is reëel dat verdachte zich opnieuw schuldig zal maken aan het plegen van strafbare feiten om zijn luxe levensstandaard in stand te houden”, aldus de officieren in hun requisitoir.

De 33-jarige partner van Wessels hoorde acht maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Als partner wist zij waar Wessels zijn geld mee verdiende, dat blijkt duidelijk uit diverse app gesprekken. “Zij heeft een luxe leven geleid. Dat is haar eigen keuze geweest en daar is zij zelf verantwoordelijk voor. (-) Voor alle verdachten geldt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen”, aldus de officieren over de ernst van de feiten. “Criminaliteit loont alleen als de opbrengsten daarvan kunnen worden gebruikt. De 33-jarige man en de 33-jarige partner van Wessels hebben goed geleefd van criminele gelden en ‘het breed laten hangen’. Dit is ondermijnend. Bovendien leidt witwassen tot een beeld in de samenleving dat je niet hoeft te werken voor je geld en dat criminaliteit loont.”

Categorie:
Provincie: