vrijdag, 21. februari 2020 - 15:59 Update: 21-02-2020 16:03

Verbod op varend ontgassen voor binnenvaart

Landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het wordt voor binnenvaarttankschepen in heel Nederland verboden om nog varend te ontgassen. Vrijdag heeft de ministerraad op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de aanpassing van het Scheepsafvalstoffenbesluit.

Internationale Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI

'Deze aanpassing is nodig om het ontgassingsverbod uit het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI op te nemen in de Nederlandse regelgeving. Het voorstel wordt nu ter voorhang aan zowel de Eerste als Tweede Kamer gezonden', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag.

Ratificatie

Ook de andere verdragsstaten in het CDNI (Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland) moeten het verbod op varend ontgassen nog opnemen in hun nationale wetgeving. In Luxemburg is dit onlangs gebeurd. Als alle CDNI-landen het verdrag hebben geratificeerd, treedt het verbod in werking.

Ontgassingsinstallaties

Met het ontgassen worden de nog aanwezige ladingdampen in een tankschip uit het scheepsruim geblazen, zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd. Het uitblazen van deze gassen is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor bemanning en omwonenden. Schepen die ladingdampen kwijt willen, moeten straks gebruik maken van ontgassingsinstallaties. Naast het afgeven van ladingdampen aan ontgassingsinstallaties, kunnen binnenvaarttankschepen ook varen met steeds dezelfde lading waardoor ontgassen niet nodig is.

Categorie:
Provincie: