donderdag, 26. maart 2020 - 17:02

Meldpunt Zorgbelang Drenthe

Coronavirus
Foto: RIVM
Assen

Zorgbelang Drenthe is vanaf woensdag 25 maart een Meldpunt gestart. Inwoners van de provincie Drenthe kunnen via dit Meldpunt hun zorgen uiten over ervaren knelpunten in de zorg. Ook kunnen inwoners het Meldpunt gebruiken om juist mooie initiatieven in de zorg die zijn voortgekomen uit de Coronacrisis te melden.

Daarnaast wil Zorgbelang Drenthe met een enquête informatie verzamelen over de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in Drenthe. Het coronavirus en de landelijke maatregelen houdt Nederland in zijn greep. De druk op de zorg neemt toe en de dienstverlening in de zorg wordt in aangepaste vorm aangeboden. Dit kan betekenen dat de kwaliteit van de zorg afneemt en dat de zorg niet meer voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is. Daarom heeft Zorgbelang Drenthe een Meldpunt opengesteld voor inwoners van de provincie Drenthe.  
 
Waarom dit Meldpunt? Het doel van dit Meldpunt is om te onderzoeken welke behoefte, zorgen en/of vragen er leven onder de inwoners, die gebruik maken van zorg. Wij willen hiermee een goed beeld krijgen welke impact het coronavirus en de landelijke maatregelen hebben op de zorg. Het is belangrijk dat zorg juist in deze landelijke crisis van voldoende kwaliteit is en beschikbaar en toegankelijk blijft voor de inwoners van Drenthe. Voorbeelden van meldingen kunnen zijn dat behandelingen zijn uitgesteld, een afspraak in het ziekenhuis niet door gaat, de wachttijden toenemen of dat er onvoldoende zorg kan worden geleverd door uw zorgverlener.    
 
Wat kunnen inwoners van Zorgbelang Drenthe verwachten wanneer ze een signaal of vraag bij het Meldpunt neerleggen?  U kunt bij ons een melding maken als u vragen of signalen heeft over de beschikbare zorg. Welke onrust ervaart u? Welke mooie initiatieven heeft u ervaren? Is zorg op dit moment voor u uitgesteld of onvoldoende beschikbaar? Of heeft u geen of beperkte toegang tot zorg? Laat het ons weten! Wij bundelen alle meldingen en signalen en geven die via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door aan het landelijk crisisteam van VWS. Uw meldingen zijn ook voor zorgaanbieders, provincie, gemeenten en zorgverzekeraar van groot belang. Uw melding doet er dus toe!   
 
Hoe kunt u een melding bij het Meldpunt maken?  U kunt een melding maken door te mailen naar: meldpunt@zorgbelang-drenthe.nl of via de website van Zorgbelang Drenthe, https://www.zorgbelang-drenthe.nl/meldpunt-zorg Een melding kan ook telefonisch via  050-7271505 (bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00-16.30 uur).  
 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):