woensdag, 1. april 2020 - 19:17

Minderjarige verdachte steekincident Drachten blijft langer vastzitten

Foto van Hamer rechtbank
Foto: SXC
Drachten

De inmiddels 16-jarige jongen uit Gorredijk die wordt verdacht van het neersteken van de 16-jarige jongen uit Drachten, blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank vandaag tijdens de pro formazitting besloten.

Vanwege de onduidelijkheden rondom het verloop van de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis heeft de rechtbank besloten om de zaak voor onbepaalde tijd aan te houden, met een maximum van drie maanden, met als streefdatum voor de inhoudelijke behandeling 28 mei 2020.

Verdenking

Naast doodslag wordt de jongen ook verdacht van het, gezamenlijk met de andere verdachte, treffen van voorbereidingshandelingen voor het plegen van berovingen. Zij zouden met opzet een steekwapen bij zich hebben gehad dat ter afdreiging gebruikt zou kunnen worden bij een beroving.
Daarnaast staat op de vordering gevangenhouding de poging beroving in vereniging. De jongens zouden eerder die avond dwingend om geld hebben gevraagd aan twee jongens (waaronder het latere slachtoffer). De verdachten hebben niets gekregen van de twee jongens.

Confrontatie

Na de poging beroving zijn het latere slachtoffer en zijn maat naar de MacDonalds gegaan. Daar liepen de emoties hoog op. De jongens besloten hun belagers op te zoeken om verhaal te halen. Op beelden is te zien hoe zij de twee jongens die hen wilden beroven in de binnenstad van Drachten van achteren aanvallen en mishandelen. Bij deze confrontatie is door de jongen uit Gorredijk gestoken, wat 16-jarige jongen uit Drachten uiteindelijk fataal is geworden.
De 15-jarige vriend van het slachtoffer die heeft deelgenomen aan deze confrontatie, is hierover ook als verdachte gehoord. Het OM moet ten aanzien van zijn aandeel nog een vervolgingsbeslissing nemen.

Inhoudelijke behandeling

De inhoudelijke behandeling staat vooralsnog gepland voor 28 mei 2020. Dit betreft een besloten zitting. De rechtbank behandelt de zaak van de 16-jarige jongen uit Gorredijk en de zaak tegen de 14-jarige verdachte uit Drachten niet gelijktijdig. Eerder schorste de rechtbank de voorlopige hechtenis van de 14-jarige. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de doodslag omdat hij het gebruikte steekwapen had meegenomen. Ook hij wordt verdacht van de poging beroving in vereniging en de voorbereidingshandelingen.

Schorsen, tenzij...

In het jeugdstrafrecht geldt “schorsen, tenzij…”. Het persoonlijk belang bij minderjarige verdachten weegt vaak zwaarder en jongeren mogen de rechtszaak vaak thuis afwachten onder bepaalde voorwaarden. In het geval van de 16-jarige jongen uit Gorredijk weegt het maatschappelijk belang, de geschokte rechtsorde en de ernst van het feit, zwaarder waardoor de rechtbank zijn voorlopige hechtenis niet heeft geschorst.

Categorie:
Provincie: