zaterdag, 18. april 2020 - 15:52 Update: 18-04-2020 15:52

KLM trekt plan beloningsbeleid in

KLM
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De Raad van Commissarissen van KLM heeft samen met de CEO besloten om het punt betreffende wijziging van het beloningsbeleid in te trekken en daarmee van de agenda van de aanstaande Aandeelhoudersvergadering af te halen. Het betreft hier het voorstel voor wijziging van het beloningsbeleid in het kader van lange termijn afspraken om de beloningsstructuur binnen KLM in lijn te brengen met die van AIR FRANCE KLM voor de CEO’s. Dit voorstel was al lang voor de COVID crisis voorbereid.

Vanwege de plotselinge COVID-19 impact afgelopen weken was in overleg met de CEO van KLM al besloten om in het komende jaar uiteraard af te zien van bonus over het boekjaar 2020. Eerder was ook al besloten dat er geen salarisverhoging in 2020 voor de directie zal plaats vinden. Ook de variabele beloning over 2019 is niet uitgekeerd.

Pieter Elbers, CEO KLM; “De onrust over deze aanpassing van het lange termijn beloningsbeleid is heel ongelukkig. Ik heb derhalve de KLM Raad van Commissarissen verzocht het punt betreffende aanpassing beloningsbeleid van de agenda te halen voor de AvA. Alle focus van mij, en mijn KLM collega’s is op de continuïteit van de onderneming en het behoud van KLM voor Nederland. Daar moet het over gaan en niet over beloningen. Ik betreur de ontstane onrust zeer.”

Cees ‘t Hart, Voorzitter KLM RvC; “In de huidige context gaat het verschil tussen beleid en de uitvoering van dat beleid verloren. Met betrekking tot de uitvoering van het beleid was reeds afgesproken met de CEO om af te zien van variabele beloning over 2020. Het voorstel tot aanpassing van het beleid zelf heeft helaas een verkeerd beeld gegeven en ook tot onrust geleid. Daarmee was het beter geweest dit onderwerp niet te agenderen en is het nu dan ook van tafel. Dat geeft tevens de KLM de gelegenheid om het toekomstige KLM beloningsbeleid te stroomlijnen met de voorwaarden die door de Nederlandse Staat zullen worden gesteld aan de mogelijke steunmaatregelen.

Categorie: