vrijdag, 24. april 2020 - 15:00 Update: 24-04-2020 17:29

Dit jaar geen smoesjes, lintjes telefonisch uitgereikt

Foto van lintjes koninklijke onderscheiding | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Dit jaar zijn de uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen iets anders dan normaal. Doorgaans worden mensen met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt, om daar hun onderscheiding te ontvangen. Of komen burgemeesters op bezoek om mensen met het lintje te verrassen maar dat is vanwege de maatregelen rond corona nu niet mogelijk. Daarom hebben alle burgemeesters de uitreiking telefonisch gedaan.

Corona

Burgemeester hebben de gelukkigen het mooie nieuws op afstand bekendgemaakt door ze te bellen of een videoboodschap te sturen. De uitreiking zelf vindt later plaats, op één landelijke uitreikdatum, als de maatregelen om het coronavirus in te dammen dat toelaten.

3060 benoemingen

De burgemeesters hebben vrijdagochtend persoonlijk telefonisch contact opgenomen met de 3060 te decoreren burgers om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. In het Caribisch deel van het Koninkrijk namen de gouverneurs en gezaghebbers contact op met de gedecoreerden en in het buitenland is dat de taak van de ambassadeurs.

Speciale onderscheiding voor alle zorgverleners

Veel Nederlanders werken momenteel, bijvoorbeeld in de zorg of supermarkten, door het virus veel harder dan normaal. Verdienen zij geen onderscheiding? De Kanselarij die de voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen beoordeeld zegt daar wel over na te denken. 'Wat deze mensen presteren, vaak met gevaar voor eigen leven, is geweldig. Misschien wordt daar later een speciale onderscheiding voor in het leven geroepen', legt directeur Martine van Grieken van de Kanselarij der Nederlandse Orden uit.

Proces

Jaarlijks ontvangt de Kanselarij zesduizend voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen. Van de circa dertig medewerkers beoordelen er zo’n tien continu aanvragen. Anderen beheren bijvoorbeeld de voorraad aan versierselen of het speciale ICT-systeem, waarin de aanvragen worden bijgehouden. Het advies van de Kanselarij gaat naar het Kapittel voor de Civiele Orden, dat de minister adviseert op wiens beleidsterrein iemand actief is. Als die akkoord is, ondertekent de Koning daarna het besluit.

Drijfveer

Het grote aantal aanvragen betekent niet dat medewerkers van de Kanselarij op de automatische piloot werken, zegt Van Grieken: 'Nog steeds kan ik van sommige verhalen kippenvel krijgen. Ooit was ik bij een uitreiking tijdens de lintjesregen. De burgemeester interviewde mensen die een onderscheiding zouden krijgen. Een echtpaar op het podium antwoordde dat het een vergissing moest zijn, zij hadden niets bijzonders gedaan. De burgemeester sneed het onderwerp pleegzorg aan en toen werd het duidelijk. Ze vingen al vijftien jaar kinderen op voor wie direct opvang nodig was. Hun huis en gezin was voor een groot aantal kinderen per jaar een crisisopvang. Dat ben ik nooit vergeten. Het zijn allemaal unieke verhalen.'

Categorie:
Provincie: