vrijdag, 12. juni 2020 - 15:19

Vorderingen in kort geding oud-burgemeester Weert afgewezen

Hamer rechtbank
Foto: PX
Weert

Oud-burgemeester Heijmans van Weert heeft tegen de gemeente Weert een kort geding aangespannen. In opdracht van het college van B&W is de mailbox en agenda in Outlook van de burgemeester veilig gesteld. Dit is gedaan in het kader van een integriteitsonderzoek en naar aanleiding van een verzoek van Dagblad De Limburger op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De oud-burgemeester vordert dat het veilig stellen van de gegevens wordt teruggedraaid. Vandaag heeft de kort gedingrechter van de rechtbank Limburg uitspraak gedaan. De vorderingen van de oud-burgemeester zijn om met name formele redenen afgewezen.

Als privépersoon geen belang

De rechter heeft vastgesteld dat de vordering is ingesteld door een natuurlijke persoon die burgemeester is. Dat betekent echter niet dat de belangen van het ambt van burgemeester ook zijn eigen, persoonlijke belangen zijn. Op die belangen van de burgemeester kan Heijmans als natuurlijke persoon geen eigen vordering baseren, aldus de rechter.

Bestuursrechter

Voor zover in deze kwestie wel sprake is van eigen, persoonlijke belangen moet de kortgedingrechter (als civiele rechter) plaatsmaken voor de bestuursrechter. De bestuursrechter kan in dit geval ook voldoende rechtsbescherming bieden waar het gaat om de privacy-aspecten. Dit kan in de al lopende procedure op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Bedreiging

Het andere persoonlijke belang dat Heijmans heeft aangevoerd, is dat er gevaar is voor zijn veiligheid. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen dat de veiligheid van de burgemeester in het geding is doordat de gegevens zijn veiliggesteld. Het is volgens de kort gedingrechter ook niet duidelijk geworden dat er meer of andere veiligheidsrisico’s zijn nu de informatie op een andere plek binnen de gemeente wordt bewaard.

Het voorgaande betekent dat de kort gedingrechter in dit geval inhoudelijk niet oordeelt over het handelen van de betrokken gemeentelijke organen en dat hij ook niet ingrijpt in de gang van zaken.