maandag, 15. juni 2020 - 16:52

Schatkist ingemetseld in nieuw kindercentum Ten Boer

Ten Boer

De bouw van het nieuwe kindcentrum Ten Boer vordert gestaag. De verwachting is dat dit nieuwe complex volgens planning in oktober 2020 gereed zal zijn.

Dit kindcentrum biedt straks huisvesting aan de scholen OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b. Ook het sociaal team WIJ ten Boer (voormalig De Deel) krijgt een spreekruimte in het gebouw. Het wordt gebouwd op een plek die tot nu toe vrijwel onbebouwd was. Dat betekent dat voor omwonenden en omliggende bedrijven er veranderingen in hun directe omgeving zullen plaatsvinden. De gemeente heeft al in een vroegtijdig stadium de omgeving betrokken bij de planvorming.

Schatkist

Om volgende generaties ook zo’n prachtige opgraving te gunnen, hebben de gebruikers van nu, de kinderen, een momentopname vastgelegd in de vorm van tekeningen, gedichten en andere kunstwerken. De kunstwerken zijn samen met de wethouder in een schatkist welke is ingemetseld in de school, zo dat de toekomstige archeologen informatie hebben hoe wij nu leven. Dit is onderdeel van de starthandeling voor de nieuwbouw van ‘hun’ Kindcentrum.  

Categorie:
Provincie: