woensdag, 8. juli 2020 - 20:47

Inkomenspositie Amersfoortse minima verbeterd

portemonnee
Foto: ptra
Amersfoort

Amersfoorters met een laag inkomen hebben meer te besteden door gemeentelijke minima-regelingen. Dat concludeert Nibud in de minima-effectrapportage 2020. Hulp en ondersteuning door de gemeente, biedt Amersfoorters meer bestaanszekerheid en daardoor meer mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Kinderen krijgen betere kansen om zich te ontwikkelen en later zelf uit de armoede te blijven. Volwassenen hebben meer mogelijkheden voor sociale activiteiten en perspectief op werk.

“Ieder mens wil een zo goed mogelijk leven. Bestaanszekerheid is hierin belangrijk.  Inwoners die aan het eind van de maand de financiële eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, reiken we de hand. We verlichten tijdelijk hun problemen. Zo zijn ze beter in staat hun situatie te veranderen voor de langere termijn en hopelijk armoede te ontstijgen,” aldus Cees van Eijk, wethouder Werk & Inkomen.

Uit de minima-effectrapportage 2020 van Nibud blijkt dat veel huishoudens er ten opzichte van 2017 op vooruit gaan door de minima-regelingen. Het gaat om huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau of daar net iets boven. Het Nibud onderzocht 11 verschillende soorten huishoudens in Amersfoort, zoals senioren, alleenstaanden, paren zonder kinderen, paren met kinderen jonger dan 12 jaar of paren met kinderen ouder dan 12 jaar. Alle onderzochte huishoudens hebben voldoende inkomsten om huur, voedsel en zorgkosten te betalen. En bijna alle huishoudens houden geld over voor sportieve en culturele activiteiten, zoals een lidmaatschap van een sportschool, muziekles of museumbezoek. Alleen paren met oudere kinderen, grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen die zorg nodig hebben, kunnen dit niet betalen. Dit speelt ook in de rest van Nederland. Daarom zijn oplossingen vanuit het Rijk noodzakelijk. 

Betere kansen voor kinderen

Sinds 2017 breidde de gemeente de minima-regelingen uit zodat een grotere groep inwoners financieel rond kan komen. Voor kinderen uit minima-gezinnen is gekozen voor vooral onderwijs-gerelateerde ondersteuning. Zo kregen 177 kinderen huiswerkbegeleiding om hun kansen in het onderwijs te vergroten. Dit wordt door de ouders en kinderen hoog gewaardeerd. Het aantal kinderen dat in 2019 een vergoeding via Stichting Leergeld ontving is met 24 procent toegenomen ten opzichte van 2017. Dit komt door verhoging van de inkomensgrens waardoor meer gezinnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Voor eenoudergezinnen is deze inkomensgrens maandelijks 1575 euro netto en voor tweeoudergezinnen 2250 euro netto. De kinderen konden daardoor mee op schoolreisje of schoolkamp, een fiets voor naar school kopen of een laptop voor huiswerk. Ook de kledingpas ter waarde van 100 euro voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar wordt zeer gewaardeerd. In 2019 kregen 1.231 kinderen deze pas waarmee ze kleding in winkels en webshops konden kopen. 

Overige regelingen

De bijdrage van 100 euro voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten voor volwassenen werd in 2019 ruim 4.200 keer toegekend. Uit een enquête onder de aanvragers blijkt dat zij door deze bijdrage deelname aan sport en cultuur nu kunnen betalen.

Nibud-berekeningen

In haar berekeningen gaat het Nibud ervan uit dat huishoudens gebruik maken van alle regelingen waarvoor zij in aanmerking komen, de financiële situatie op orde hebben en er geen sprake is van schulden, een hoge huur of hoge energielasten. Echter weten inwoners soms niet dat er regelingen bestaan die hun situatie kan verlichten. Ook blijkt dat huishoudens juist als gevolg van hoge huren en hoge energielasten afhankelijk zijn van de voedselbank, terwijl ze geen schulden hebben en wel inkomen uit werk. Van Eijk: “Het blijft daarom belangrijk dat we samen met alle partners in de stad aandacht blijven vragen voor de website Geldcheck033 waar alle regelingen staan, schuldhulpverlening mogelijk maken, betaalbare woningen voor iedereen realiseren en mensen bewuster maken van energiebesparing. Zodat uiteindelijk iemand met hulp van ons en vanuit het eigen netwerk de eigen situatie kan verbeteren.”

Categorie:
Provincie: