maandag, 27. juli 2020 - 18:05 Update: 27-07-2020 18:10

NVWA moet aangepast plan twee slachterijen voor offerfeest 2020 alsnog beoordelen

schaap-slacht-offerfeest
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag/Nijkerk/Harderwijk

In de zaak van twee slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA)) heeft de rechter maandag in kort geding spoedshalve een verkort vonnis gewezen. Dit meldt de rechtbank maandag

Achtergrond

'De slachterijen eisen dat de NVWA alsnog toestemming geeft om te mogen slachten in het kader van het offerfeest, eind deze week. Volgens de NVWA schieten de bedrijven echter tekort in hun plan van aanpak voor een corona-veilige werkomgeving voor personeel en toezichthouders', zo meldt de rechtbank.

Beslissing

'De kortgedingrechter veroordeelt de NVWA de aanmelding van de slachterijen, met inbegrip van het door hen ingediende herziene plan van aanpak van 20 juli 2020, alsnog te beoordelen. De rechter bepaalt dat indien voormelde documentatie volgens de NVWA niet toereikend is om eisers als slachthuis toe te laten tot deelname aan het offerfeest 2020, de NVWA onverwijld in constructief overleg dient te treden om te bezien welke aanpassingen nog nodig zijn en hoe die kunnen worden gerealiseerd', aldus de rechtbank.

Categorie:
Provincie: