vrijdag, 4. september 2020 - 14:16 Update: 05-09-2020 9:56

Wilders door gerechtshof schuldig bevonden aan groepsbelediging

wilders-rechtbank
Foto: Screenshot NOS/NPO1
Schiphol

Het gerechtshof Den Haag heeft vrijdag in de rechtbank op Schiphol beslist dat PVV-leider Wilders zich aan groepsbelediging schuldig heeft gemaakt. Dit meldt het hof vrijdagmiddag.

'Meer of minder Marokkanen?'

Tijdens een partijbijeenkomst op de verkiezingsavond van 19 maart 2014 vroeg Wilders het aanwezige publiek of zij meer of minder Marokkanen wilden. Het publiek reageerde met ‘minder, minder’, waarna Wilders zei, ‘nah dan gaan we dat regelen’. Het hof oordeelt dat de uitlating van Wilders, ook al is die gedaan in de context van het politieke debat, onnodig grievend is geweest.

Geen inmenging

Het hof ziet geen inmenging van de minister of ambtenaren in de vervolgingsbeslissing of in de strafzaak. Ook is het hof niet gebleken van onjuiste voorlichting van de strafrechter door het Openbaar Ministerie. Het recht op de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder dat van een politicus, staat in dit geval niet aan een veroordeling in de weg.

Vrijspraak voor ‘aanzetten tot haat of discriminatie’

Het hof heeft vrijgesproken van ‘aanzetten tot haat of discriminatie’, omdat de opzet van Wilders niet erop was gericht zijn publiek daartoe aan te sporen. Verder wordt Wilders, zoals bij de rechtbank, vrijgesproken voor de uitlating tijdens een interview op een Haagse markt op 12 maart 2014. Toen heeft Wilders ook de woorden ‘minder Marokkanen’ gebruikt, maar daar beschrijft hij alleen het stemgedrag van mensen op de markt.

Geen straf

Het hof legt aan Wilders voor de groepsbelediging geen straf op. De rechtbank kwam eerder tot hetzelfde oordeel. De ernst van het feit en de bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals de omstandigheid dat Wilders zelf al jaren een hoge prijs betaalt voor het uitdragen van zijn mening, maken dat het hof oordeelt dat met strafoplegging geen doel meer wordt gediend. De benadeelde partijen worden niet ontvankelijk verklaard in hun vordering.

Cassatie

Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie kunnen binnen 14 dagen beroep in cassatie instellen en de zaak nog aan de Hoge Raad voorleggen.

Update 17.00 uur

Geert Wilders heeft aangegeven in cassatie te gaan tegn de uitspraak van het Gerechtshof.