vrijdag, 18. september 2020 - 12:02

Activisten van Animal Rebellion Nederland beklimmen dak van het Provinciehuis Brabant

Activist op dak provinciehuis
Foto: Animal Rebellion Nederland
Den Bosch

Meerdere activisten van Animal Rebellion Nederland hebben het dak van het Provinciehuis in Brabant beklommen en zich vastgeketend om aandacht te vragen voor de klimaat- en gezondheidsproblemen in de regio. “onze enige toekomst is plantaardig - help veehouders met de transitie” staat er op de spandoeken die opgehangen zijn aan het provinciehuis. Het is nog onduidelijk wanneer zij naar beneden gehaald worden door de politie en of de activisten bereid zijn om mee te werken.

Animal Rebellion Nederland eist dat de provincie Brabant de ecologische- en klimaatnoodtoestand afkondigt. Animal Rebellion acht deze eis niet ingewilligd tenzij Elies Lemkes (62), gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel en Natuur, erkent dat de veehouderij de grootste bijdrage levert aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en luchtvervuiling door stikstof en fijnstof.

Landbouw Brabant

Animal Rebellion Nederland geeft aan dat er teveel landbouwdieren zijn in Brabant. Nederland heeft de meeste varkens (12 miljoen) per vierkante kilometer van heel Europa, waarvan 6 miljoen in Brabant worden gehouden. In totaal zijn dit zelfs 36 miljoen dieren op circa 2,5 miljoen mensen en grofweg 80% van het voedsel dat hier wordt geproduceerd is bestemd voor de export. Het gaat volgens de organisatie dus niet om het voeden van de burgers zoals zo vaak gesteld wordt maar met name om het dienen van economische belangen.

Door het grote aantal dieren produceert Nederland ook een grote hoeveelheid dierlijke mest, maar liefst 15 miljard KG per jaar. Voor de stikstof die in Brabant geproduceerd wordt, komt ca. 75% uit de landbouw. Het stikstofprobleem probeert minister Schouten op te lossen met diverse maatregelen, die keer op keer van de baan gaan of niet effectief blijken te zijn.

Gezondheidsproblemen

Intussen zijn de berichten over de gezondheidsproblematiek rond de veehouderij en slachthuizen talloos. Het ziekmakend effect van door vee geproduceerd fijnstof is volgens Animal Rebellion Nederland onomstreden aangetoond en toch wordt dit niet erkend door de politiek. Inmiddels is er zelfs een artsenforum onder leiding van Dr. Ignas van Bebber opgericht die met meerdere onderzoeken en een aangekondigde campagne om aandacht te vragen voor de gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid in gebieden met een intensieve veehouderij.

Ook werd in een recent Brits onderzoek een verband gelegd tussen de intensieve veehouderij, luchtverontreiniging en een substantieel hoger gemiddelde coronadoden. Verder zijn er diverse slachthuizen opengebleven ondanks het hoge aantal corona besmettingen onder met name arbeidsmigranten. De veiligheidsregio greep niet in. Niet toevallig dezelfde mensen die verbonden zijn aan de lokale politiek en belangenverenigingen voor de veehouderij. Bovendien hebben de bestuurders van de provincie nauwe banden met organisaties als de ZLTO die niet geheel toevallig ook weer eigenaar is van de grootste Varkenslachterij in Brabant.

Systeemverandering

Animal Rebellion stelt dat er een een systeemverandering moeten komen en boeren geholpen moeten worden met de transitie naar plantaardig boeren.

De beweging hoopt ook dat burgers in opstand komen en zich aansluiten bij bijvoorbeeld het Brabants Burgerplatform die de risico’s en overlast van de intensieve landbouw wil terugdringen. Er komen ook steeds meer acties van groepen burgers, zo protesteerden deze week circa 50 inwoners van de Gemert-Bakel tegen de bouw van een nieuwe megastal. Zij boden een petitie aan burgemeester Van Veen tegen de bouw van een megastal met 8.600 varkens aan de Rooije Hoefsedijk.

Animal Rebellion Nederland is momenteel bezig met een aantal acties, waaronder dit weekend een plantastival en een rouwstoet. Dit laatste evenement is er om al het leven te herdenken dat op aarde gedood wordt door de veeindustrie en de visserij.

Categorie:
Provincie: