zaterdag, 19. september 2020 - 20:17

KNMI: 'Toename luchtvervuiling na opheffen lockdown'

Metingen
Foto: KNMI
De Bilt

De quarantainemaatregelen om het coronavirus te beheersen hebben geleid tot een sterke afname van het vlieg- en wegverkeer en industriële activiteiten in landen als China, India, Italië, Spanje en Frankrijk. Vanuit de ruimte kon hety KNMI de afname van de bijbehorende luchtvervuiling, en met name de afname van stikstofdioxide (NO2) tot wel 50-60%, van dag tot dag volgen met het TROPOMI-instrument op de satelliet Sentinel-5P. Nu de maatregelen in de meeste landen versoepeld worden, ziet men ook verkeer en bedrijvigheid weer toenemen. In de periode mei tot augustus meten we echter een duidelijke toename van de NO2-vervuiling in Europa richting het niveau zoals we dat gewend zijn in de afgelopen jaren, alhoewel de concentraties nog steeds 10-20% lager zijn dan in 2019.

Veranderingen in hoeveelheid stikstofdioxide

Deze veranderingen in de hoeveelheid NO2 zijn gerapporteerd door ESA, in samenwerking met het KNMI en het Belgische BIRA-IASB. In de afbeelding zien we de tijdreeksen van maart tot en met augustus 2020, en worden de concentraties van 2020 (rood) vergeleken met 2019 (zwart). Het gemiddelde verschil tussen de twee jaren is aangegeven door de getallen, voor de quarantaine (donkergrijs), tijdens de overgangsperiode (grijs) en de periode met sterk versoepelde maatregelen (lichtgrijs). In Italië, Frankrijk en Spanje maten we reducties in NO2 tussen de 40-50% tijdens de lockdown. Inmiddels zijn de concentraties relatief ten opzichte van 2019 weer gestegen. Maar de afbeelding laat ook zien dat de concentraties gemiddeld genomen in juli-augustus nog steeds 10-20% lager zijn dan een jaar eerder. 

In de afbeelding worden de satellietmetingen van TROPOMI voor verschillende Europese steden (bovenste rij) vergeleken met lokale NO2 metingen aan de grond (onderste rij). Dit laat zien dat beide metingen binnen de verwachte variabiliteit een consistent beeld geven. De metingen van trends in de kolomhoeveelheid, gemeten met het satellietinstrument TROPOMI, is dus ook een goede maat voor de veranderingen in de concentraties aan de grond, van belang voor onze gezondheid.

Categorie:
Provincie: