donderdag, 1. oktober 2020 - 14:08

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

Arie Slob
Foto: Valerie Kuypers
Den Haag

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem.

Het RIVM constateert op basis van de huidige kennis dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of niezen. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

Bestaande eisen

Alle schoolgebouwen moeten dus voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Minister Slob heeft het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra gevraagd scholen hierbij te helpen en in kaart te brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen.

Onderzochte scholen

Het Coördinatieteam constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

360 miljoen

,,Het is belangrijk dat scholen zich houden aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas. Dan kunnen leerlingen zich goed concentreren en leraren in een prettige omgeving hun werk doen. De scholen die nog niet voldoen aan de normen, zijn verplicht dit aan te pakken. Wij ondersteunen ze daarbij”, zegt minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs. Ventilatie in het schoolgebouw is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en/of gemeenten. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen, waarvan het eerste deel dit jaar al benut kan worden.

Advies op maat

,,Welke aanpassingen er precies nodig zijn, verschilt sterk per school’’, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van het Coördinatieteam. ,,In sommige gebouwen zijn grote technische aanpassingen nodig, andere scholen kunnen het oplossen door bijvoorbeeld tussen lessen door meer te luchten.”

Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van de GGD, de arbodienst of kenniscentrum Ruimte OK. Daarnaast is er door het Coördinatieteam een praktische handleiding voor scholen opgesteld met algemene maatregelen die ze nu al kunnen treffen, zoals extra ventilatieroosters aanbrengen of aanvullend luchten in de pauzes.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):