donderdag, 8. oktober 2020 - 11:41 Update: 08-10-2020 11:57

Geen financiële compensatie voor 3 oud-defensiemedewerkers

Foto van legertruck DAF | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Drie oud-defensiemedewerkers hebben geen recht op een financiële vergoeding vanwege blootstelling aan chroom-6, omdat de aandoening die zij hebben niet voorkomt op de lijst met aandoeningen die daarvoor is opgesteld. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) donderdag geoordeeld.

Aanvragen afgewezen

In deze zaken gaat het om een oud-beroepsmilitair en twee oud-burgerambtenaren die alle drie een financiële vergoeding hebben aangevraagd op grond van chroom-6 regelingen van Defensie. Deze regelingen zijn bestemd voor (oud) medewerkers van defensie met een aandoening, waarvan kan worden aangenomen dat die verband houdt met het werken met stoffen met chroom-6. De oud-medewerkers hebben gezondheidsklachten die zij toeschrijven aan de blootstelling aan chroom-6.

Aandoening moet op lijst staan

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding is dat de (oud)  medewerker lijdt aan een in de regelingen omschreven aandoening. Dat was bij deze drie oud-medewerkers niet het geval. De staatssecretaris van Defensie heeft de aanvragen daarom afgewezen. In een van de drie zaken stelde de rechtbank de oud-medewerker in het gelijk. In de twee andere zaken stelden de rechtbanken de staatssecretaris in het gelijk. De drie zaken zijn in hoger beroep voorgelegd aan de CRvB.

Hardheidsclausule

In de regelingen is een hardheidsclausule opgenomen. Daarmee kan de staatssecretaris afwijken van de regelingen om ongewenste uitkomsten te voorkomen. In hoger beroep gaat het om de vraag of de hardheidsclausule in deze zaken dient te worden toegepast zodat de (oud)medewerkers in aanmerking komen voor een financiële vergoeding ook al voldoen ze niet aan de eis dat hun aandoening voorkomt op de daarvoor opgestelde lijst.

Geen wetenschappelijk bewijs

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de staatssecretaris de hardheidsclausule niet hoeft toe te passen. De lijst met aandoeningen is tot stand gekomen op basis van onderzoek van het RIVM. Deze lijst is in 2019 nog geactualiseerd. Van de aandoeningen van betrokkenen is (nog) niet wetenschappelijk bewezen dat zij veroorzaakt kunnen zijn door blootstelling aan chroom-6 en komen daarom niet voor op de geactualiseerde lijst. Dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt, is geen reden voor toepassing van de hardheidsclausule. De staatssecretaris heeft alle drie de aanvragen terecht afgewezen. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep in deze zaak is een eindoordeel.

Categorie:
Provincie: