dinsdag, 27. oktober 2020 - 19:45 Update: 27-10-2020 19:49

Politie start proef met 'Snelle DNA straat'

Foto van vingerafdruk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Maastricht

Meer, vaker en sneller! Dat zijn de kernwoorden binnen de proeftuin ‘Snelle DNA straat’ die op vandaag, dinsdag 27 oktober, bij de politie in Limburg officieel van start gegaan is.

Sporenonderzoek steeds belangrijker 

In opsporingsonderzoeken krijgt sporen(onderzoek) een steeds grotere betekenis. Meer, sneller en vaker sporen inzetten en analyseren, leidt tot een grotere kans op succes in opsporingsonderzoeken. Dit kan mogelijk weer leiden tot een hoger oplossingspercentage van zaken. Dat zal de burger waarderen en het vertrouwen in de politie en justitie verhoogt hierdoor.

Allianties aangaan

Om dit te realiseren is de politie in Limburg op zoek gegaan naar mogelijkheden. Mogelijkheden die gevonden zijn bij een externe partner: Eurofins Forensic Services - The Maastricht Forensic Institute (Eurofins-TMFI) uit Maastricht. Dit bedrijf werkt al jaren met en voor de politie. Samen met het openbaar ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)  is een werkproces ontwikkeld om te komen tot meer, sneller en vaker sporen in te zetten.

Afgebakend pakket

De sporen die ingezet worden, zijn sporen van High Impact Crime (HIC) feiten, zoals woninginbraken, straatroven en dergelijke. Debbie Weesepoel is projectleidster van de proeftuin ‘Snelle DNA-straat’: “Op dit moment draaiden we al ‘onofficieel’ proef met het indienen van sporen. Daar waar sporen voorheen richting NFI in Den Haag verzonden werden, worden deze nu naar Maastricht gebracht. Bedoeling is om binnen 72 uur de analyse klaar te hebben en de sporen in de databank van NFI opgenomen te hebben. Met een ‘virtuele druk op de knop’ zijn we nu officieel van start”.

Programma TOV en FO

Deze proeftuin, een initiatief bedacht in Limburg en daar ook vorm krijgt, is onderdeel van het landelijk programma Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen (TOV) en Forensische Opsporing (FO). Hierbij komen nieuwe technieken, nieuwe werkmethoden en nieuwe kennis en kunde aan de orde die zijn gericht op de politie van overmorgen.

Andere proeftuinen

Naast de proeftuin ‘Snelle DNA straat’ zijn er nog andere proeftuinen: ‘Local DNA’, ‘Impactanalyse snelle ID-lijn’, ‘Anders op de PD’,  ‘Nieuwe ronde – nieuwe kansen’,  Inzetcriteria’ en ‘Synthetische Drugs’.  

Duur proef

De proef duurt in principe drie jaar. In die periode wordt het werkproces getoetst en verder doorontwikkeld.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: