vrijdag, 20. november 2020 - 11:24

Sterfte in week 46 nog steeds hoger dan verwacht

kist in crematorium
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In week 46 (9 tot en met 15 november 2020) overleden naar schatting 3 600 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3 563 mensen overleden. De sterfte in week 46 is ongeveer 650 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers stijgt niet verder

Op basis van de schatting voor week 46 lijkt de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, en de overige bevolking ongeveer gelijk gebleven aan de sterfte in de week ervoor. Er overleden ruim 1 400 Wlz-zorggebruikers in week 46, in de overige bevolking overleden ruim 2 150 mensen. 
Zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder overige bevolking overleden in week 46 ongeveer 300 meer mensen dat verwacht. Relatief gezien is deze oversterfte echter wel hoger onder Wlz-zorggebruikers (31 procent) dan onder de overige bevolking (18 procent).

Meer mannen

Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder mannen in week 46 niet verder toegenomen, bij vrouwen nam het licht toe. Wel overleden er opnieuw meer mannen dan vrouwen. In de afgelopen weken overleden er vaker meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Dat was ook zo tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. De oversterfte bij mannen was toen (week 11 tot en met 19) 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Meer mannen

Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder mannen in week 46 niet verder toegenomen, bij vrouwen nam het licht toe. Wel overleden er opnieuw meer mannen dan vrouwen. In de afgelopen weken overleden er vaker meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Dat was ook zo tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. De oversterfte bij mannen was toen (week 11 tot en met 19) 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):