woensdag, 25. november 2020 - 20:38 Update: 25-11-2020 20:39

Gemeente Roosendaal stelt noodverordening in werking tegen overlast

Gemeente Roosendaal stelt noodverordening in werking tegen overlast
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Roosendaal

In de gemeente Roosendaal geldt vanaf woensdag 25 november 2020 een noodverordening om recent ontstane vuurwerkoverlast te bestrijden.

De noodverordening geldt voor de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk, Westrand in Roosendaal. Het doel van de noodverordening is: personen te weren die niets te zoeken hebben in deze wijken;een verbod om vuurwerk bij zich te hebben; een verbod om objecten bij zich te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden.

Toegangsverbod

Iedereen die niets te zoeken heeft in de betreffende wijken mag daar niet komen. Het toegangsverbod in deze wijken geldt bijvoorbeeld niet voor: inwoners van de betreffende wijken (ingeschreven in de bevolkingsadministratie) personen die kunnen aantonen dat ze werken of onderwijs volgen in de betreffende wijken personen die gebruik maken van een openbaar vervoer middel

Vuurwerkverbod

Het verbod op bezit van vuurwerk geldt zowel voor (illegaal) professioneel, als voor consumenten vuurwerk.
Dit verbod om vuurwerk bij zich te hebben geldt voor publiek toegankelijke plaatsen.

Wapens

Het is verboden om zonder redelijk doel voorwerpen bij zich te hebben die gebruikt kunnen worden als wapen. Onder voorwerpen (bewerkt of samengesteld) wordt onder meer verstaan: vuurwerk, molotovcocktails, glaswerk, stenen, stokken en kettingen.

Straf bij overtreding

De verordening gaat in op 25 november 2020 en geldt tot en met 9 december 2020.
Overtreding van deze noodverordening is een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van maximaal € 4.350,- is gesteld.

Ernstige overlast

Burgemeester Han van Midden neemt deze extra maatregelen naar aanleiding van de onrustige situatie van de afgelopen dagen, waarbij groepen jongeren in de avond- en nachtelijke uren zwaar vuurwerk afstaken en brandjes stichtten. Na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw is het aantal klachten van vuurwerkoverlast sterk toegenomen. Dit is niet alleen een Roosendaals probleem maar speelt ook elders in het land. In een aantal Roosendaalse wijken leidde dat de afgelopen dagen tot steeds meer overlast, waarbij op verschillende plekken veel hinder en schade ontstond. 

Samenscholingsverbod

Er gold overigens sinds gisteravond (24 november 2020) al een samenscholingsverbod voor de gehele gemeente Roosendaal. Het samenscholingsverbod geldt voor meer dan twee personen.

Categorie:
Provincie: