dinsdag, 12. januari 2021 - 17:12 Update: 12-01-2021 17:21

Herindeling Barneveld en Scherpenzeel: impuls voor de vernieuwing dorpskernen

Herindeling Barneveld en Scherpenzeel: impuls voor de vernieuwing dorpskernen
Barneveld

Gedeputeerde Staten kiezen voor een herindeling van Barneveld en Scherpenzeel, met een zo groot mogelijke zeggenschap van de inwoners in de dorpskernen. Het college van Barneveld is blij dat er, na deze lange fase van overleg en onzekerheid, nu een duidelijke uitspraak is.

Het college wil samen met Scherpenzeel en de provincie werken aan een nieuwe, krachtige gemeente waarin het unieke karakter van de negen Barneveldse dorpskernen en Scherpenzeel centraal staan. Barneveld wil een impuls geven aan het vergroten van de invloed van de dorpsgemeenschappen op de eigen leefomgeving.

Herindeling kansrijk voor versterking dorpen

Het college ziet kansen in een herindeling. Een samengaan met Scherpenzeel biedt kansen voor zowel inwoners, ondernemers en bezoekers. Burgemeester Van Dijk: “Nu duidelijk is dat de provincie voor een herindeling kiest, willen wij graag onze bijdrage leveren aan een nieuwe, krachtige gemeente, waarin het unieke karakter van Scherpenzeel en die van de negen Barneveldse kernen centraal staat. Wij heten Scherpenzeel van harte welkom om samen met ons uitwerking te geven aan een mooie en veelzijdige gemeente en om een nieuwe toekomst te schrijven.

Wij willen nieuwe wegen verkennen om de inwoners en dorpsgemeenschappen directere invloed te geven op hun eigen leefomgeving. Hierbij willen wij graag samen met Scherpenzeel kijken naar een vernieuwende aanpak van de doorontwikkeling van onze dorpen. Er liggen veel mogelijkheden om door te groeien naar een nieuwe gemeente met een stevige en belangrijke rol in de Foodvalley. Wij kijken uit naar de volgende fase waarin de contouren van de nieuwe gemeente duidelijk zullen worden.”

Categorie:
Provincie: